"rug" po polsku

EN

"rug" - polskie tłumaczenie

volume_up
rug {rzecz.}

EN rug
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

rug (też: carpet, footcloth, blanket)
zamieść coś po dywan
Instead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.
Zamiast tego chiński rząd najwyraźniej postanowił zamieść pod dywan kwestie dotyczące praw człowieka, aresztując działaczy i protestujących.
Now, imagine a program where some of those objects are physically heavy and some are light: one is an anvil on a fuzzy rug and the other one is a ping-pong ball on a sheet of glass.
Wyobraźmy sobie, że jakiś program przedstawia ciężkie i lekkie przedmioty. ~~~ Kowadło na chropowatym dywanie i piłeczka pingpongowa na szklanym blacie.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
rug
volume_up
dywanik {m.} (np. w łazience)
Można połaskotać dywanik.

2. Brytyjski angielski

rug (też: plaid, plaid shawl)

3. Amerykański angielski, potoczny

Synonimy (angielski) dla "rug":

rug

Przykłady użycia - "rug" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA strategic information campaign is needed in order to pull the rug out from under these profiteers.
Potrzebna jest strategiczna kampania informacyjna w celu unieszkodliwienia naciągaczy.
EnglishAnd, "He noticed a large stain in the center of the rug." (Laughter)
I: "Zauważył wielką plamę na środku dywanu". ~~~ (Śmiech)
EnglishThus we are in the process of pulling the rug out from under our own feet by the way we are currently using our soils.
Kładziemy sobie kłody pod nogi, w taki sposób wykorzystując nasze ziemie.
EnglishDisasters like these pull the economic rug from under people's feet.
Klęski tego rodzaju potrafią pokrzyżować plany gospodarcze ludności. W takich sytuacjach potrzebne są wyjątkowe środki.
EnglishThe solution is to provide more development aid in order to pull the rug from under the feet of some of the jihadist recruits.
Rozwiązanie polega na dostarczeniu większej pomocy na rozwój, tak aby zachwiać działaniem niektórych rekrutów dżihadu.
Englishas snug as a bug in a rug
Englishto sweep sth under the rug
EnglishWe are now pulling the rug from under them on the pretext that it might be more lucrative to surf the rosé market using red and white.
Krzyżujemy teraz ich plany pod pretekstem, że może lukratywniej byłoby szaleć na rynku wina różowego korzystając z wina czerwonego i białego.
EnglishRather than having any sort of beneficial effect on my constituents, the EU will serve a glancing blow to the people of Wales if they decide to pull the rug from under our feet.
Zamiast przynosić korzyści moim wyborcom, UE zada Walijczykom cios, jeśli zdecyduje się pokrzyżować nasze plany.
EnglishPoor local farmers are thus put out of business, pulling the rug from under the very countries that the GSP is meant to help.
Biedny miejscowi rolnicy są w ten sposób pozbawiani zarobków, co sprawia również, że fundament, który umożliwiłby dostarczenie im pomocy w ramach GSP, jest niszczony.
EnglishAnd if you zoom in 270 times, you'll see it looks like a rug. ~~~ And if you blow that up, and zoom in 900 times, you see there are hairs there, tiny hairs.
Kiedy przybliżymy 270 razy, zobaczymy coś w rodzaju dywanu A po kolejnym, 900-krotnym powiększeniu ujrzycie tam włoski, a jeśli spojrzycie uważnie - - te włoski też mają prążki.
EnglishWe cannot be the lead market and possess an 80% share of global trade in premium cars and yet pull the rug from under our own feet in this very part of the market.
Nie możemy być wiodącym rynkiem świata i posiadać 80% udziału w światowym handlu samochodami luksusowymi, a jednocześnie nadal rzucać sobie kłody pod nogi w tym właśnie segmencie rynku.
EnglishSo it's not about devaluing, or negating, these more trying times as something we want to avoid or sweep under the rug, but instead to find those opportunities wrapped in the adversity.
Nie należy deprecjonować czy negować trudnych chwil, widzieć w nich czegoś, co należy ominąć i zapomnieć, ale zamiast tego trzeba szukać szans ukrytych w przeciwnościach.