"row" po polsku


Czy chodziło Ci o rów
EN

"row" - polskie tłumaczenie

volume_up
row {rzecz.}

EN row
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
They could spin on their heads for 80 times in a row.
Mogli zakręcić się na głowie 80 razy pod rząd.
And you can do that one year in a row, you may be able to do it two years in a row.
Można to zrobić jednego roku, a nawet przez dwa lata z rzędu.
row (też: concatenation, line)
Each outcome is shown by one of these markers, and each sits on a row that represents a level of wealth and retirement.
Każdy z tych wskaźników reprezentuje jeden wynik, a każdy z nich leży na szeregu który reprezentuje poziom dobrobytu na emeryturze.
Speaking about all these upheavals, speaking about the wars and speaking about the genocides, which unfortunately continue to go on, you all know that women are in the front row.
Skoro mowa o tych wszystkich przewrotach, wojnach i zbrodniach ludobójstwa, do których niestety nadal dochodzi, wszyscy widzimy, że kobiety stoją w pierwszym szeregu.
row (też: affray, brawl, fight, fracas)
Remember the row in 2001 over the Ecofin warning to Ireland during a time of fiscal surplus.
Pamiętam awanturę, które rozgorzała w 2001 roku wokół ostrzeżenia, które Irlandia otrzymała od Ecofin w związku z nadwyżką fiskalną.
row (też: blank, box, column, field)
row (też: fight, trouble)
row (też: patch, perch, roost)
There has been a huge row about this and I have not simply blocked my ears to this discussion.
Na ten temat toczy się burzliwa kłótnia, na którą nie pozostaję jednak głucha.
row (też: chain, course, stretch, string)

2. IT

row
I just change a row on a spreadsheet.
Nowe składniki wychodzą - tylko zmieniam wiersz w arkuszu.
Drag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
To add a row or column to a spreadsheet, right-click on the gray area containing the column letter or the row number.
Aby do arkusza kalkulacyjnego dodać wiersz lub kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy szary obszar zawierający literę kolumny lub numer wiersza.
row

3. Brytyjski angielski, potoczny

volume_up
chryja {f.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "row":

row

Przykłady użycia - "row" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGrab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
EnglishDid Mr Duff strike a blow and relegate Mr Watson to the second row of the Liberal Group?
Czy pan Duff zadał cios i zepchnął pana Watsona do drugiej linii grupy liberalnej?
EnglishCannery Row, at the time, had the biggest industrial canning operation on the west coast.
W tym czasie znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
Mina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
EnglishInformation suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.
Doniesienia sugerują, że ponad stu młodocianych przestępców w Iranie oczekuje na karę śmierci.
EnglishAnd he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"
A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?
EnglishAnd you can do that one year in a row, you may be able to do it two years in a row.
Można to zrobić jednego roku, a nawet przez dwa lata z rzędu.
EnglishThere are currently 57 convicts on death row awaiting execution.
Aktualnie w celach śmierci oczekuje na wykonanie wyroku aż 57 skazanych.
EnglishFor the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.
Po raz drugi z rzędu możemy mówić o opinii bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdania finansowego.
EnglishAnd thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before Jehovah.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
EnglishIt was above the GDP for three years in a row just before the crisis.
Jak tutaj widzicie, zadłużenie konsumenckie drastycznie wzrosło.
EnglishFor the 14th time in a row, this statement has not materialised.
Po raz 14. z rzędu tego rodzaju oświadczenie nie urzeczywistniło się.
EnglishLike let's say that you were a murderer and you were convicted of murder, and you're sent to death row.
Np. morderca czekający na wyrok śmierci. ~~~ Np. morderca czekający na wyrok śmierci.
EnglishThe row is over how we assess the impact and the conclusions drawn.
Spór dotyczy tego, jak ocenić wpływ i jakie wniosku wyciągnąć.
EnglishBut if you're losing 50 percent to 80 percent of your colonies, you can't survive three years in a row.
Ale utrata 50 do 80 kolonii uniemożliwia przetrwanie trzech lat z rzędu.
EnglishFrom here you can edit particular cells by selecting the Edit link for the relevant row.
Gdy otworzysz arkusz w takiej przeglądarce, zostanie on przedstawiony w widoku dla urządzenia przenośnego.
EnglishOr at times, they would row out in their small currachs and kill it with a lance through the back of the neck.
Czasem rybacy wypływali małymi łodziami zw. ~~~ curragh i zabijali rekiny włóczniami.
EnglishAnd not everybody on death row was a political prisoner. ~~~ There were some really bad people there.
Oprócz więźniów politycznych było tam trochę naprawdę złych ludzi.