"rough" po polsku

EN

"rough" - polskie tłumaczenie

volume_up
rough {rzecz.}
volume_up
rough {przym.}

EN rough
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

rough
volume_up
zarośla {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "rough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe crabs are missing spines, so they have a problem in this kind of rough terrain.
Krabom brakuje kolców, więc mają problem z tego typu trudnym terenem.
EnglishLet us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
Dopilnujmy tego, żeby do roku 2015 nie było już ludzi mieszkających na ulicy.
EnglishAnd it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.
I jest zbyt intelektualna żeby ożywić ciało i serce i postępowanie kiedy robi się ciężko.
EnglishWe again see the allegations of torture and rough treatment.
Znowu mamy do czynienia z domniemanymi torturami i okrutnym traktowaniem.
EnglishAnd rough-and-tumble play is a great learning medium for all of us.
Ostra gra jest dla wszystkich świetnym sposobem na uczenie się.
EnglishSometimes rough customers need rough handling.
Bywa, że grubiańskich klientów trzeba potraktować w równie grubiański sposób.
EnglishThere's the atomic-force microscope working and you can see that the landing's a little rough.
Tu widzimy, jak działa. ~~~ Widzimy trochę uszkodzeń.
EnglishThe Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
Zostanie ona określona w mapie drogowej, którą Państwu przedstawimy na wiosnę przyszłego roku jako wstępny projekt.
EnglishStandard Rough or Curved Surface Synthetic Labels
Standardowe etykiety syntetyczne do stosowania na zakrzywionych lub szorstkich powierzchniach
EnglishThere is, then, a rough framework, so that everything moves flexibly and so that there is a level playing field.
Przedstawia ono ramy ogólne, także wszystko jest elastyczne i wszyscy mają takie same warunki.
EnglishWe had a very rough time negotiating this in the Council.
Negocjowanie tego w Radzie to był niezwykle trudny czas.
EnglishThey love to touch smooth surfaces rather than rough ones.
Wolą dotykać gładkich powierzchni, niż tych nierównych.
EnglishPremium Rough or Curved Surface Synthetic Labels
Wysokogatunkowe etykiety syntetyczne do stosowania na zakrzywionych lub szorstkich powierzchniach
EnglishAnd the rough he-goat is the king of Greece: and the great horn that is between his eyes is the first king.
A ten kozieł kosmaty jest król Grecki, a ten róg wielki, który jest między oczyma jego, jest król pierwszy.
EnglishCB: All right, so Leo and Cookie might have gotten off to a little bit of a rough start, but they get along great now.
SB: Leo i Cookie mieli trudne początki, ale teraz się dogadują.
EnglishI draw a rough line for every Member of this House.
Wyznaczam jasną granicę wszystkim posłom do tej Izby.
EnglishIt is a rough derision of democracy and human rights.
To czysta drwina z demokracji i praw człowieka.
EnglishFor rough surfaces, though, animals add claws.
W trudnym terenie zwierzęta stosują dodatkowo pazury.
EnglishLook where the methane is, the methane is in a very rough terrain area.
EnglishI will go before thee, and make the rough places smooth; I will break in pieces the doors of brass, and cut in sunder the bars of iron;
Ja przed tobą pójdę, a krzywe drogi wyprostuję, wrota miedziane skruszę, a zawory żelazne porąbię;