"roar" po polsku

EN

"roar" - polskie tłumaczenie

volume_up
roar {rzecz.}

EN roar
volume_up
{rzeczownik}

roar (też: bellow, blare, braying, howl)
volume_up
ryk {m.}
The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, And the teeth of the young lions, are broken.
Ryk lwi, i głos lwicy, i zęby lwiąt wytrącają.
The terror of a king is as the roaring of a lion: He that provoketh him to anger sinneth [against] his own life.
Strach królewski jest jako, ryk lwięcia; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko duszy swojej.
their roaring shall be like a lioness, they shall roar like young lions; yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and carry it away safe, and there shall be none to deliver.
Ryk jego jako lwi; będzie ryczał jako szczenięta lwie; będzie zgrzytał, i porwie łup, i uciecze z nim, a nie będzie ktoby go wydarł.
roar (też: bang, bluster, boom, bump)
volume_up
huk {m.}
roar

Synonimy (angielski) dla "roar":

roar

Przykłady użycia - "roar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet the heavens be glad, and let the earth rejoice; Let the sea roar, and the fulness thereof;
Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest.
EnglishLet the sea roar, and the fulness thereof; Let the field exult, and all that is therein;
Niech zaszumi morze, i ze wszystkiem, co w niem jest; niech się rozraduje pole, i wszystko, co na niem jest.
EnglishThough the waters thereof roar and be troubled, Though the mountains tremble with the swelling thereof.
Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza;
Englishand though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it.
którym położył morzu piasek za granicę ustawą wieczną, a nie przestąpi jej.
EnglishWill a lion roar in the forest, when he hath no prey?
Izali zaryczy lew w lesie, gdyby nie miał łupu?
EnglishFor I am Jehovah thy God, who stirreth up the sea, so that the waves thereof roar: Jehovah of hosts is his name.
Ja zaiste jestem Pan, Bóg twój, który rozdzielam morze, tak, że szumią wały jego; Pan zastępów jest imię moje.
EnglishAh, the uproar of many peoples, that roar like the roaring of the seas; and the rushing of nations, that rush like the rushing of mighty waters!
Biada zgrai ludu wielkiego, którzy huczą jako szum morski, i zgiełkowi narodów, które szumią jako szum wód gwałtownych;!
EnglishWe roar all like bears, and moan sore like doves: we look for justice, but there is none; for salvation, but it is far off from us.
Mruczymy wszyscy jako niedźwiedź, jako gołębica ustawicznie stękamy; oczekujemy na sąd, ale go niemasz; na wybawienie, ale dalekie jest od nas.
EnglishFor Jehovah layeth Babylon waste, and destroyeth out of her the great voice; and their waves roar like many waters; the noise of their voice is uttered:
Bo Pan Babilon zburzy i wytraci z niego głos wielki, choćby huczały wały ich jako wody wielkie, i wydany był szum głosu ich.
EnglishAnd he said, Jehovah will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the pastures of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.
i rzekł: Zaryczy Pan z Syonu, z Jeruzalemu wyda głos swój;i będą płakały mieszkania pasterzy, a wyschną pola najwyborniejsze.
EnglishAnd they shall roar against them in that day like the roaring of the sea: and if one look unto the land, behold, darkness [and] distress; and the light is darkened in the clouds thereof.
I zaszumi nad nim dnia onego jako szum morski.