EN

returnable {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "returnable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCohesion policy has hitherto been based exclusively on a system of subsidies, or in other words, non-returnable grants.
Polityka spójności opierała się jak dotąd wyłącznie na systemie subsydiów, czyli bezzwrotnych dotacji.
EnglishIn reality the document as amended protects the rights of returnable immigrants and their continued stay in Europe much more than it ensures their repatriation.
W rzeczywistości poprawiony dokument chroni prawa zawracanych imigrantów i ich ciągły pobyt w Europie znacznie bardziej niż zapewnia ich repatriację.