"to restrain" po polsku

EN

"to restrain" - polskie tłumaczenie

EN to restrain
volume_up
[restrained|restrained] {czasownik}

Przykłady użycia - "to restrain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe that would restrain her restraineth the wind; And his right hand encountereth oil.
Kto ją kryje, kryje wiatr, a wonią wyda; jako olejek wonny w prawej ręce jego.
EnglishWe have to take advantage of this momentum and restrain the greed of the financial and banking sectors.
Musimy wykorzystać ten impet i ograniczyć zachłanność sektorów finansowego i bankowego.
EnglishYou look sad, but you restrain it, okay?
Wyglądaj smutno, ale się trochę hamuj, dobra?
EnglishIn any event, this kind of rule would restrain the growth of small companies and constitute a barrier to cross-border operation.
W każdym razie takie przepisy ograniczyłyby wzrost małych firm i stanowiłyby barierę w działalności transgranicznej.
EnglishAnderson, restrain yourself.
EnglishThis Parliament does not represent taxpayers, is not seeking to restrain spending, but is instead worried that not enough money is being spent.
Ten Parlament nie reprezentuje podatników, nie dąży do ograniczenia wydatków, ale martwi się o to, że wydatkuje się nie dość dużo.
EnglishRestrain the animal's head, lift the upper lip and insert the needle into the inside of the upper lip until the applicator rests on the lip.
Unieruchomić głowę zwierzęcia, unieść górną wargę i wprowadzić igłę w wewnętrzną powierzchnię górnej wargi do momentu oparcia się o nią aplikatora.
EnglishThe role of the EU should be to 'disarm' this conflict and to restrain the neo-imperialist strivings of Russia in relation to former republics in the Southern Caucasus.
Rolą UE powinno być "rozbrojenie” tego konfliktu i powstrzymanie neoimperialnych zapędów Rosji w stosunku do byłych republik na południowym Kaukazie.
EnglishSecondly, because it would enable us to tackle and restrain speculative activity, which constitutes the great challenge currently facing world - and European - politics.
Po drugie, podatek umożliwi nam wyeliminowanie i ograniczenie działalności spekulacyjnej, która stanowi obecnie wielkie wyzwanie dla polityki światowej i europejskiej.