"rescue" po polsku

EN

"rescue" - polskie tłumaczenie

volume_up
rescue {rzecz.}
PL

"AC" - angielskie tłumaczenie

EN rescue
volume_up
{rzeczownik}

rescue (też: help, succor, succour)
♫ Angel to rescue came one afternoon ♫
♫ Anioła, który pewnego popołudnia przyszedł na ratunek
Perseus flying to the rescue of Andromeda.
Perseusz spieszy Andromedzie na ratunek.
Ratunek musi tu zapewnić nowa technologia.
rescue (też: salvage, salvation)
Despite this, I would like in conclusion to thank Prime Minister Fischer in particular for rescuing the Czech Presidency.
Mimo to chciałbym w konkluzji podziękować w szczególności premierowi Fischerowi za ocalenie czeskiej prezydencji.
Most economists agree with us that this fund will not rescue the euro any more than the arrangements under the Stability and Growth Pact were able to.
Większość ekonomistów zgadza się z nami, że fundusz nie okaże się większym sukcesem niż ustalenia w ramach paktu stabilności i wzrostu, jeśli chodzi o ocalenie euro.
At that time, you were leading delicate talks with the aim of rescuing the government of national unity, which you had formed with energy and foresight.
Przewodził pan wtedy delikatnym rozmowom mającym na celu ocalenie rządu jedności narodowej, który stworzył pan wykazując się energią i dalekowzrocznością.
rescue
volume_up
odsiecz {f.} [wzn.]
przybyć na odsiecz

Synonimy (angielski) dla "rescue":

rescue

Przykłady użycia - "rescue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
Kiedy przybyli ratownicy udało im się go uratować - nie było uszkodzeń mózgu!
EnglishSo far, EU governments have pumped more than €1.6 trillion into the rescue effort.
Rządy UE przeznaczyły do tej pory na działania ratunkowe ponad 1,6 bln euro.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Mogą to być na przykład wysokie mosty, niedostępne dla ekip ratowniczych.
EnglishSecondly, we are currently adopting growth and rescue packages all over Europe.
Po drugie, w całej Europie przyjmujemy dziś pakiety działań na rzecz wzrostu i odbudowy.
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Osiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.
EnglishYet, when times got tough for the banks, they ran to the politicians to rescue them.
Niemniej, gdy nadeszły ciężkie czasy dla banków pośpieszyły one po pomoc do polityków.
EnglishFor instance, the Chinese Government accepted the Japanese offer to send a rescue team.
Na przykład, rząd chiński przyjął japońską ofertę dotyczącą wysłania ekipy ratunkowej.
EnglishJapanese, South Korean and Russian rescue teams are already in the stricken area.
Japońskie, południowokoreańskie i rosyjskie ekipy ratunkowe już są w dotkniętym nią rejonie.
EnglishFirst of all, he asked for a number of changes to a rescue mechanism.
Po pierwsze zwrócił się o wprowadzenie szeregu zmian do mechanizmu reagowania.
EnglishA justification of the rescue package in accordance with Article 122 is required.
Potrzebne jest uzasadnienie pakietu ratunkowego zgodnie z art. 122.
EnglishLet us now put some life into the fight to rescue future generations of fish and fishermen.
Ożywmy więc walkę mającą na celu uratowanie przyszłych pokoleń ryb i rybaków.
EnglishThis will prove invaluable to our rescue attempts... and any potential criminal investigation.
To może być nieocenione dla służb ratunkowych...... i dla przyszłego dochodzenia.
EnglishHowever, the so-called rescue operation also has some absurd elements.
Jednakże tak zwana operacja pomocowa ma również pewne elementy absurdalne.
EnglishINDIVIDUAL MEASURES No Emesis (no emetic episodes regardless of use of rescue therapy)
WSKAŹNIKI INDYWIDUALNE Brak wymiotów (niezależnie od stosowania leków „ w razie potrzeby ”)
EnglishWould you mind telling us what the Fed asked for the European bank rescue packages?
Może powiedzą nam Państwo, ile Fed zażyczył sobie za pakiety ratunkowe dla banków europejskich?
EnglishThe market expects the central banks to come to the rescue of the speculators.
Rynek oczekuje, że banki centralne przyjdą z pomocą spekulantom.
EnglishEU funds are helping GPS systems to make search-and-rescue easier.
Dzięki środkom UE systemy GPS ułatwiają prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
EnglishState subsidies to rescue the car industry are not the solution.
Dotacje publiczne na ratowanie przemysłu motoryzacyjnego nie są rozwiązaniem.
EnglishIt is time to stop pouring money into the money pit and to rescue what can still be rescued.
Już czas przestać wyrzucać pieniądze w błoto i uratować to, co da się jeszcze uratować.
EnglishWitness the fact that it's here on this Garmin device being used by rescue team in Haiti.
Zobaczcie ją na tym urządzeniu Garmina używanym przez ekipę ratunkową.