"render" po polsku

EN

"render" - polskie tłumaczenie

volume_up
render {rzecz.}

EN render
volume_up
{rzeczownik}

1. Historia

render
volume_up
płatność w naturze {f.} (w feudalizmie)

Przykłady użycia - "render" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Są również inne pasożyty, które to robią -- które powodują kastrują gospodarza.
EnglishTransparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Przejrzystość, otwarta księgowość i nadzór muszą uniemożliwić korzystanie z rajów podatkowych.
EnglishI used the dust at the Whitney Museum to render some pieces of their collection.
,,Paparazzi" Użyłem również ziemi z Whitney Museum, żeby wykonać niektóre elementy z ich kolekcji.
EnglishThy vows are upon me, O God: I will render thank-offerings unto thee.
W Bogu mam nadzieję, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek.
EnglishFor the work of a man will he render unto him, And cause every man to find according to his ways.
Bo on według uczynku płaci człowiekowi, a według drogi jego każdemu nagradza.
EnglishEven you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Nawet pan, panie komisarzu, nie może uchylić prawa międzynarodowego.
EnglishLet the husband render unto the wife her due: and likewise also the wife unto the husband.
Mąż niech żonie powinną chęć oddaje, także też i żona mężowi.
EnglishYou must use the IMA SDK to request and render ads.
Żądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.
EnglishIf carried, it would render amendment 24 irrelevant.
35. Przyjęcie tej poprawki spowodowałoby, że poprawka nr 24 stałaby się zbędna.
EnglishWhat shall I render unto Jehovah For all his benefits toward me?
Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego, które mi uczynił?
EnglishThe kings of Tarshish and of the isles shall render tribute: The kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Królowie od morza i z wysep dary mu przyniosą; królowie Sebejscy i Sabejscy upominki oddadzą.
EnglishLift up thyself, thou judge of the earth: Render to the proud [their] desert.
EnglishTurn you to the stronghold, ye prisoners of hope: even to-day do I declare that I will render double unto thee.
Wróćcież się tedy do twierdzy, o więźniowie, którzy nadzieję macie
EnglishWe urge the parties to abide by it and we call upon Europe to take action to render it possible.
Zwracamy się do stron, aby się do niego zastosowały i wzywamy Europę do podjęcia działań, które to umożliwią.
EnglishThey also that render evil for good Are adversaries unto me, because I follow the thing that is good.
Ale nieprzyjaciele moi weselą się, zmacniają się, i rozmnażają się ci, którzy mię nienawidzą bez przyczyny:
EnglishAnd he said unto them, Then render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God's.
Zatem on im rzekł: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
EnglishAnd render unto our neighbors sevenfold into their bosom Their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.
A oddaj sąsiadom naszym siedmiorako na łono ich za pohańbienie ich, któreć uczynili, o Panie
EnglishThis would render ENISA a permanent asset for each Member State and the European Union at large.
Dzięki temu ENISA stałaby się trwałym aktywem dla każdego państwa członkowskiego i ogólnie dla Unii Europejskiej.
EnglishIt's even worse -- and that is another video I just got last night -- if you render that a bit more realistically.
Pokazuję to Wam, żeby było widać, jak naturalne to może się wydawać, jak realistycznie wyglądać.
EnglishThen saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.
Tedy im rzekł: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.