"remote" po polsku

EN

"remote" - polskie tłumaczenie

volume_up
remote {rzecz.}
volume_up
remote {przym.}

EN remote
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

2. potoczny

Zrobili to za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Just like someone took a remote control and pushed the mute button.
Jakby ktoś wziął pilota i wyłączył dźwięk.

Synonimy (angielski) dla "remote":

remote

Przykłady użycia - "remote" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRemote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.
Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.
EnglishLet me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.
EnglishThis is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.
To jest w górach Dabie Shan, w odległym zakątku prowincji Hubei w środkowej części Chin.
EnglishWith operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.
Dzięki operacji Atalanta umocniliśmy nasz potencjał na tym odległym morskim obszarze.
EnglishSometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.
Obywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje są bardzo daleko.
English(Video) Narrator: Deep in a remote region of Cameroon, two hunters stalk their prey.
(Wideo): Narrator: Głęboko w odległym zakątku Kamerunu, dwóch myśliwych tropi swoje ofiary.
EnglishMountainous, island and very remote regions receive support from the Structural Funds.
Rejony górskie, wyspiarskie oraz odizolowane otrzymują wsparcie z Funduszy Strukturalnych.
EnglishIt has been made, already, on remote controlled little airplane models, without pilots.
Dokonano już tego w modelach bezzałogowych -- zdalnie sterowanych.
EnglishSo what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.
Pokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.
EnglishIt is true that railways are different from roads inasmuch as they are subject to remote control.
Prawdą jest, że koleje różnią się od dróg, ponieważ podlegają one zdalnemu sterowaniu.
EnglishThe other primary way is we go down with submersibles and remote-operated vehicles.
Kolejnym sposobem jest zejście pod wodę w mini-łodziach lub wysłanie tam zdalnie sterowanych pojazdów.
EnglishWhat you're looking at now is a tree called Jomon Sugi, living on the remote island of Yakushima.
Na tym zdjęciu widać drzewo zwane Jomon Sugi, które rośnie na odległej wyspie Yakushima.
EnglishAnd the chance that some of it isn't more intelligent than ours is also a remote idea.
I szansa na to, że któreś z nich nie jest bardziej inteligentne od naszego także jest mało prawdopodobne.
EnglishIt was very primal and more remote than anything I'd ever experienced before.
Grenlandia wydała mi się bardziej pierwotna i odizolowana niż wszystkie miejsca, które do tej pory odwiedziłam.
EnglishThe possibility of pharmacological overdose is therefore remote.
Możliwość przedawkowania farmakologicznego jest wtedy znikoma.
EnglishSo here, I have my computer set up with the projector, and I have a Wii remote sitting on top of it.
Mam tu komputer z rzutnikiem, oraz wiilotem położonym na górze.
EnglishClimate hysteria is increasingly remote from reality.
Histeria klimatyczna jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości.
EnglishRealising the potential of remote Contact Centre agents
Wykorzystanie potencjału zdalnych agentów centrów kontaktowych
EnglishYet these plans are still very remote to many citizens, who are largely unaware of them.
Jednak dla wielu obywateli te plany są wciąż zbyt odległym tematem, ponieważ większość z nich nie ma o nich pojęcia.
EnglishFor the second demo, I have this Wii remote that's actually next to the TV.