"remainder" po polsku

EN

"remainder" - polskie tłumaczenie

EN remainder
volume_up
{rzeczownik}

remainder (też: change, rest)
The remainder represented democratic systems.
Reszta reprezentowała systemy demokratyczne.
Approximately 50-60 % of an oral dose is excreted in the urine with the remainder eliminated in the faeces.
Około 50 % - 60 % dawki doustnej wydalane jest z moczem, a reszta wydalana jest z kałem.
There is no remainder in the mathematics of infinity.
W matematyce nie ma reszty z nieskończoności.
remainder (też: cue, end, ending, remnant)

Synonimy (angielski) dla "remainder":

remainder

Przykłady użycia - "remainder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAbout 15-50 % of the metabolites are secreted in the urine and the remainder in the faeces.
Około 15- 50 % metabolitów wydalanych jest z moczem, a pozostała część z kałem.
EnglishAbout 15-50 % of the metabolites are secreted in the urine and the remainder in the faeces.
Około 15- 50 % metabolitów jest wydalanych z moczem, pozostała część z kałem.
EnglishI would like to use the remainder of my speaking time to address Italy.
Czas, jaki mi pozostał na wypowiedź, chciałabym wykorzystać na powiedzenie czegoś Włochom.
EnglishThe vacancy thus caused shall be filled for the remainder of the member's term of office.
Osoba ta jest zastępowana na okres pozostający do zakończenia mandatu.
EnglishThe remainder either tagged along or complained when they were forced to give an opinion.
Pozostałe albo przyłączyły się, albo narzekały, kiedy były zmuszone do zajęcia stanowiska.
EnglishApproximately 75 % of the administered dose is eliminated via faeces and the remainder via urine.
Średnio 75 % podanej dawki ulega wydaleniu z kałem a pozostała część z moczem.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Życzę delegacji udanego dalszego pobytu w Unii Europejskiej.
EnglishApproximately 75 % of the administered dose is eliminated via faeces and the remainder via urine.
Około 75 % podanej dawki wydalane jest z kałem, a pozostała część z moczem.
EnglishApproximately 75 % of the administered dose is eliminated via faeces and the remainder via urine.
Około 75 % podanej dawki jest wydalane z kałem a pozostała część z moczem.
EnglishApproximately 50 % of the administered dose is eliminated via urine and the remainder via faeces.
Około 50 % podanej dawki jest wydalane z moczem a pozostała część z kałem.
EnglishThe remainder will decay within the body, leaving no radioactive remains.
Pozostała część ulegnie rozpadowi w organizmie, nie pozostawiając żadnych śladów radioaktywności.
EnglishThe early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
Pierwsze sesje UPR prawdopodobnie nadadzą ton pozostałym.
EnglishWe need to integrate the small but difficult remainder of South-Eastern Europe.
Musi nastąpić integracja małej, lecz nastręczającej problemów pozostałości w Europie Południowo-Wschodniej.
English(Remainder of speech not available for technical reasons)
(Pozostała część wystąpienia jest niedostępna z powodów technicznych)
EnglishApproximately 75 % of the administered dose of meloxicam is eliminated via faeces and the remainder via urine.
Około 75 % podanej dawki wydalane jest z kałem, a pozostała część z moczem.
EnglishThe principle route of excretion in dogs is via the bile (> 80 %) with the remainder via the urine.
Preparat wydalany jest z organizmu psów głównie z żółcią (> 80 %) i w niewielkim stopniu z moczem.
English(ES) The remainder of the text would remain the same.
(ES) Brzmienie pozostałej części tekstu nie uległoby żadnej zmianie.
EnglishRobenacoxib is excreted predominately via the biliary route (∼ 65 %) and the remainder via the kidneys.
Robenakoksib jest wydalany w większości z żółcią (∼65 %), a pozostała część za pośrednictwem nerek.
EnglishHalf of the infants received Prevenar, and the remainder received another vaccine that is not active against S. pneumoniae.
Połowa otrzymała preparat Prevenar, a połowa inną szczepionkę nieaktywną wobec S. pneumoniae.
EnglishThe remainder was excreted as metabolites.
Pozostała część dawki była wydalana w postaci metabolitów.