"to refute" po polsku

EN

"to refute" - polskie tłumaczenie

EN to refute
volume_up
[refuted|refuted] {czasownik}

1. ogólne

to refute
volume_up
zbić {czas.} (dowód, rację)
to refute
volume_up
zbijać [zbijam|zbijałbym] {czas. ndk} (dowód, rację)

2. "argument, proposition"

We all know that many studies have refuted that idea.
Wszyscy wiemy, że wiele badań obaliło ten pogląd.
How can you refute the suspicion that this came down to political considerations, particularly given that your close relationship with Chancellor Merkel is well known?
Jak zdoła obalić pan podejrzenie, że sprowadzało się to do względów politycznych, zwłaszcza jeśli zważymy na to, że powszechnie wiadomo o pańskich zażyłych stosunkach z kanclerz Merkel?
The report has an extremely important role even if it only refutes the widespread myth - a myth spread by the Russian Federation - that Georgia started the war.
Sprawozdanie odgrywa niezwykle istotną rolę, nawet jeśli obala jedynie pewien rozpowszechniony przez Federacją Rosyjską mit - mit, że to Gruzja rozpoczęła wojnę.
(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
(RO) Obalam oskarżenia wysunięte przez moich kolegów Csaba Sógora i László Tőkésa pod adresem Rumunii.
The report has an extremely important role even if it only refutes the widespread myth - a myth spread by the Russian Federation - that Georgia started the war.
Sprawozdanie odgrywa niezwykle istotną rolę, nawet jeśli obala jedynie pewien rozpowszechniony przez Federacją Rosyjską mit - mit, że to Gruzja rozpoczęła wojnę.

Przykłady użycia - "to refute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must do all in our power to refute this as soon as possible.
Musimy zrobić co w naszej mocy, aby jak najszybciej odeprzeć ten zarzut.
EnglishI refute those who argue that this is an illegal act.
Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że jego ustanowienie jest bezprawne.
EnglishAs a result, the Council cannot confirm or refute this.
W konsekwencji Rada nie może ani tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć.
EnglishIndeed, I would refute the right of this European Parliament to attempt to rob my country of that entitlement.
Śmiem odmówić temu Parlamentowi Europejskiemu prawa do okradania mojego kraju z tego prawa.
EnglishI would like to refute completely Mr Allister's claim that the company showed wanton disregard.
Chciałabym całkowicie odrzucić twierdzenie pana posła Allistera, że firma okazała nieuzasadnioną niefrasobliwość.
English(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
(RO) Obalam oskarżenia wysunięte przez moich kolegów Csaba Sógora i László Tőkésa pod adresem Rumunii.
EnglishObviously I am bound to refute his assertions.
EnglishUnfortunately, however, the numbers refute this.
EnglishI can only refute this definitively.
EnglishI must refute that very firmly.
EnglishIt's easy to refute.
EnglishThe allegations are extremely serious and if, according to the Council, there is no truth in them at all, then the Council must refute them.
Oskarżenia są niezwykle poważne i jeżeli, zgodnie z tym, co mówiła Rada, nie ma w nich nawet ziarenka prawdy, to Rada musi je jednoznacznie odrzucić.
EnglishMr President, I must refute the slight that was made by Ms Gál against Socialists, saying that they have been undermining human rights.
Panie Przewodniczący! Muszę zaprotestować przeciwko zniewadze, jaką pani poseł Gál skierowała pod adresem Socjalistów, mówiąc, że dopuszczali się naruszeń praw człowieka.
EnglishI abstained on the poultry carcass issue, primarily because I believe there is evidence to refute the claims that we need to keep the ban in place.
Wstrzymałem się od głosu w sprawie tusz drobiowych, głównie dlatego że myślę, iż istnieją dowody przemawiające za obaleniem twierdzeń, że musimy utrzymać ten zakaz.
EnglishUnlike Mrs De Lange who has just spoken, I refute the causal link drawn between the principle of zero tolerance of GMOs and the considerable increase in the price of feed.
W przeciwieństwie do mojej przedmówczyni, posłanki De Lange, nie uważam, by polityka zerowej tolerancji i wzrost cen pasz były ze sobą powiązane.
EnglishIf you have any information from recent years to back up your accusation, I would like to find out more specific details, so that I can refute your claim.
Jeśli ma pan poseł jakiekolwiek informacje z ostatnich lat na poparcie swoich zarzutów, chciałbym poznać więcej konkretnych faktów, bym mógł udowodnić, że pan poseł jest w błędzie.