"redress" po polsku

EN

"redress" - polskie tłumaczenie

EN redress
volume_up
{rzeczownik}

Proportionality, protection and redress are the key to reforming this tool.
Proporcjonalność, ochrona i zadośćuczynienie mają kluczowe znaczenie dla jej reformy.
What the people wanted from us was obviously some measure of redress in terms of compensation for their losses.
Ludzie liczyli oczywiście na pewne zadośćuczynienie z naszej strony pod względem rekompensaty poniesionych przez nich strat.
One theme of the hearing was redress for injustice, and it is not possible to have justice without truth.
Jednym z tematów posiedzenia było zadośćuczynienie za niesprawiedliwość, a nie jest możliwa sprawiedliwość, jeśli nie wiadomo, jaka jest prawda.

Synonimy (angielski) dla "redress":

redress

Przykłady użycia - "redress" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.
EnglishTherefore I strongly hope that an appeals procedure will indeed redress the situation.
A zatem mam wielką nadzieję, że procedura odwoławcza faktycznie zaradzi tej sytuacji.
EnglishPreventing a problem is better than going the long way of legal redress.
Lepiej zapobiegać problemom niż być zmuszonym do ich żmudnego rozwiązywania.
EnglishRedress, together with enforcement, is a key part of this Strategy.
Odszkodowania oraz kwestia egzekwowania prawa to kluczowe punkty tej strategii.
EnglishFortunately, businesspeople are coming around more and more to the idea of collective redress.
Na szczęście, przedsiębiorcy są coraz bardziej przychylni roszczeniom zbiorowym.
EnglishMrs Gebhardt and Mr Tarabella, you touched on collective redress.
Pani poseł Gebhardt i pan poseł Tarabella poruszyli kwestię powództwa zbiorowego.
EnglishThe Commission hopes there will be the opportunity to redress this issue in the second reading.
Komisja ma nadzieję, że będzie możliwość naprawienia tego elementu w drugim czytaniu.
EnglishThe next item is the Commission statement on collective redress.
Następnym punktem posiedzenia jest oświadczenie Komisji w sprawie powództw zbiorowych.
EnglishThe conservatives as a group have been unwilling to take forward the idea of collective redress.
Konserwatyści jako grupa podeszli niechętnie do pomysłu wprowadzenia tego typu systemu.
EnglishFirstly, and Mrs Gebhardt mentioned it: collective redress.
Po pierwsze coś, o czym wspomniała pani poseł Gebhardt: powództwo zbiorowe.
EnglishOn this point, I am disappointed that we neglected collective redress.
Jestem tu rozczarowany pominięciem kwestii powództwa zbiorowego.
English38 000 performers asked for our support to redress this discrimination.
38 000 artystów wykonawców poprosiło o nasze poparcie dla wyeliminowania tego rodzaju dyskryminacji.
EnglishHow can you get redress if you do not know where to go or ask?
Jak zatem konsument może dochodzić odszkodowania, jeśli nie wie gdzie powinien się zgłosić?
EnglishMore extensive and vigorous efforts are needed to redress the balance.
Konieczne jest czynienie obszerniejszych i bardziej energicznych wysiłków, aby przywrócić równowagę.
EnglishThis woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
A zatem musi mieć ona możliwość złożenia skargi, dochodzenia sprawiedliwości i uzyskania odszkodowania.
EnglishMay I also say something on the subject of collective redress, with which we have a problem.
Chciałbym również wspomnieć o zbiorowych odszkodowaniach, co do których nie jesteśmy do końca pewni.
EnglishWe also consider the passage on access to redress important.
Uważamy też za istotny fragment dotyczący dostępu do rekompensaty.
EnglishThe Agency should also redress its weaknesses in recruitment planning.
Powinna też usunąć uchybienia w planowaniu zatrudnienia.
EnglishTo that end, we must set out effective means for redress.
W tym celu musimy wyznaczyć skuteczne środki dochodzenia roszczeń.
EnglishYou must be able to obtain redress if EU rules are not implemented correctly.
Konsumenci muszą mieć prawo dochodzenia swoich praw, jeśli przepisy przyjęte przez UE nie są odpowiednio wdrażane.