"recipe" po polsku

EN

"recipe" - polskie tłumaczenie

volume_up
recipe {rzecz.}

EN recipe
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

recipe (też: prescription)
That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.
Was it not a recipe for disaster, when there was no leadership?
Czy nie był to gotowy przepis na katastrofę skoro całemu procesowi nie towarzyszyło żadne przywództwo?
And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.
Myślimy, że mamy na nie przepis, to świadomość własnych zalet.
recipe
They've borrowed the recipe from the coral reef, and they're using CO2 as a building block in cement, in concrete.
Pożycza recepturę od rafy koralowej. ~~~ Używa CO2 jako elementu budulcowego w cemencie, betonie.
Although we do not know its recipe, this does not mean that we doubt that the product's characteristics are observed and that health standards are respected.
Fakt, że nie znamy jej receptury, nie oznacza, iż mamy wątpliwości co do przestrzegania parametrów tego produktu i co do poszanowania norm zdrowotnych.
They're really only using the blueprints or the recipes from the organisms.
tylko schematy i receptury od nich zapożyczone.

2. przenośny

recipe
volume_up
recepta {f.} (na szczęście, udane małżeństwo)
The British Conservatives are a recipe for disaster for Britain and for Europe.
Brytyjscy konserwatyści to recepta na klęskę Wielkiej Brytanii i Europy.
. - (FR) Higher taxation and more controls: that is the Brussels recipe for Europe!
. - (FR) Wyższe podatki i więcej kontroli: oto recepta Brukseli dla Europy!
That would be a recipe for communal strife in the future.
To miałaby być recepta na przyszłe spory społeczne.

Synonimy (angielski) dla "recipe":

recipe
English

Przykłady użycia - "recipe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese are a recipe for the economic growth of our continent, of our European Union.
To są recepty na wzrost gospodarczy naszego kontynentu, naszej Unii Europejskiej.
EnglishGreen chemistry is replacing our industrial chemistry with nature's recipe book.
Ekologiczna chemia zastępuje naszą chemię przemysłową podręcznikiem przepisów natury.
EnglishAt the same time, the aim is to apply this recipe to Ireland and Portugal.
Jednocześnie celem jest zastosowanie takiej samej recepty w Irlandii i Portugalii.
EnglishAll this is a recipe for chaos and gridlock in national asylum systems.
Wszystko to stanie się przyczyną chaosu i impasu w krajowych systemach azylowych.
EnglishIt is not the recipe for democracy we shall represent in a non-democratic world.
Nie jest to sposób na demokrację, jaką powinniśmy reprezentować w niedemokratycznym świecie.
EnglishThat, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
To idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.
EnglishThis would be a recipe for the politics of diminished responsibility.
Takie powinno być motto polityki zmniejszania odpowiedzialności.
EnglishAt most, however, the report presents us with a list of added ingredients but no real recipe.
Co najwyżej sprawozdanie to oferuje nam listę dodanych składników, ale żadnego prawdziwego przepisu.
EnglishThey've borrowed the recipe from the coral reef, and they're using CO2 as a building block in cement, in concrete.
Pożycza recepturę od rafy koralowej. ~~~ Używa CO2 jako elementu budulcowego w cemencie, betonie.
EnglishThe path the rapporteur suggested is a recipe for how to destroy the sustainability of public finances in the short term.
Droga proponowana przez sprawozdawcę stanowi receptę na zniszczenie równowagi finansów publicznych w krótkim okresie.
EnglishNow in this recipe you also have the cost.
EnglishAdd to that the demographic crisis that is affecting some countries, and we have a recipe for guaranteed economic decline.
Jeśli dodamy do tego panujący w niektórych krajach niż demograficzny, otrzymamy receptę na gwarantowany upadek gospodarki.
EnglishYou formulate a recipe based upon the factors you can control, whether it be the skills or the fertilizer or the plant choice.
Rozwiązania opiera się na czynnikach, które można kontrolować. ~~~ Takich jak umiejętności, czy wybór nawozu i roślin.
EnglishThat is a recipe for gross exploitation.
EnglishThe free world had found a recipe for overcoming Soviet communism, but had not found one for overcoming Chinese communism.
Wolny świat znalazł receptę na pokonanie komunizmu sowieckiego, natomiast nie znalazł recepty na pokonanie komunizmu chińskiego.
EnglishIt is a recipe for profligacy.
EnglishAnd so, if you have that gene, and you see a lot of violence in a certain situation, this is the recipe for disaster, absolute disaster.
Jeśli posiada się ten gen, i widzi się wiele przemocy, w pewnych okolicznościach, staje się to przepisem na katastrofę.
EnglishAs we said before, a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right market conditions, right?
Jak już wspomniałem przed chwilą, przepisem na sukces są pieniądze, odpowiednie osoby i odpowiednie warunki rynkowe. ~~~ W porządku.
EnglishNow it's reversing that equation, and actually sequestering half a ton of CO2 thanks to the recipe from the coral.
Zamiast emisji tony CO2 na tonę cementu, Zamiast emisji tony CO2 na tonę cementu, mamy odwrotność, utylizację pół tony CO2 dzięki recepturze z koralowca.
EnglishHowever, we have a recipe and this Chamber could adopt a more welcoming attitude, because small countries need to be treated tenderly.
Mamy jednak na to receptę i Parlament Europejski mógłby przyjąć bardziej zachęcające podejście, gdyż małe kraje należy traktować czule.