"ray" po polsku

EN

"ray" - polskie tłumaczenie

volume_up
ray {rzecz.}

EN ray
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

ray (też: beam, radius, streak)
So this light ray will not continue in a straight line, but would rather bend and could end up going into our eye.
. ~~~ Dlatego promień zakrzywi się.
It uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
Wykorzystuje ono wiązki promieni rentgenowskich, obracających się bardzo szybko wokół ludzkiego ciała.
'Nelson Mandela's continuing fight and charitable work to defeat HIV/AIDS means that he remains a ray of hope for millions of people around the world.
Nieustanna walka i praca charytatywna Nelsona Mandeli w starciu z HIV/AIDS uczyniła zeń promień nadziei dla milionów ludzi na świecie.

2. Muzyka

ray
volume_up
re {n.}

3. Ichtiologia

ray
ray (też: stingray)

4. Matematyka

5. przenośny

ray (też: gleam)
However, there is a ray of hope in the Irish media this morning.
W irlandzkich mediach pojawił się jednak dziś promyk nadziei: światowi giganci finansowi udzielają poparcia naszej gospodarce w następstwie testów warunków skrajnych.
His account, without wanting to put a gloss on the prevailing misery in the region, offers us a few rays of hope.
Jego relacja, bez prób zatuszowania panującej w tym regionie tragedii, daje nam promyk nadziei.

Przykłady użycia - "ray" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz.
EnglishHe said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."
Powiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".
EnglishBut the thing about Charles and Ray is that they were always modeling stuff.
Ważną rzeczą o Charlesie i Ray jest to, że oni zawsze kształtowali rzeczy.
EnglishAnd you know, I'm getting a little bit gray -- so is Ray Kurzweil, so is Eric Drexler.
Mam już na głowie kilka siwych włosów, tak jak Ray Kurzweil i Eric Drexler.
EnglishThis may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
EnglishAnd, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?
I faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?
EnglishIn addition, you will have a tuberculin skin test and a chest X-ray.
Ponadto będzie wykonany skórny test gruźliczy i prześwietlenie klatki piersiowej.
Englishtaking Velmetia at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Englishdyspnea or other respiratory symptoms must have a chest X-ray taken.
czynności układu oddechowego należy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej.
EnglishThe design process for Charles and Ray never ended in manufacturing.
Dla Charlesa i Ray proces projektowania nigdy nie kończył się na produkcji.
Englishtaking Janumet at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Janumet na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Englishtaking Efficib at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Englishif you are going to have a contrast x-ray (a specific type of x-ray involving an injectable dye).
jeśli pacjent ma być poddany kontrastowemu badaniu radiologicznemu (szczególnemu
EnglishAnd x-ray crystallography is now a subject in, you know, chemistry departments.
Mam na myśli to że w tamtych czasach zajmowali się nią fizycy.
EnglishIt was set to the pop song "I Just Want To Fly" by Sugar Ray.
Była nim piosenka pop Sugar Raya "I Just Want To Fly" ("Po prostu chcę latać").
EnglishBut Wilkins, you know, thought DNA was the best bet, and he showed this x-ray photograph.
Ale Wilkins uważał inaczej i pokazał nam tą fotografię rentgenowską.
EnglishIt uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
Wykorzystuje ono wiązki promieni rentgenowskich, obracających się bardzo szybko wokół ludzkiego ciała.
EnglishSo, Anatomage Table shows exactly how the anatomy will appear in X-ray.
Na stole Anatomage można zobaczyć jak wygląda prześwietlone ciało.
EnglishX-ray examinations have been undertaken in one clinical study with anakinra.
W jednym z badań klinicznych anakinry wykonano badania RTG.
EnglishWell, we deduce it by the direction that the ray is traveling as it enters our eye, right?
Oczywiście na podstawie kierunku rozprzestrzeniania się światła.