"quitting" po polsku


Bezokolicznik czasownika quitting: to quit
EN

"quitting" - polskie tłumaczenie

EN to quit
volume_up
[quitted; quit|quitted; quit] {czasownik}

1. ogólne

volume_up
rzucić {czas.}
Vice President, I wish I knew how to quit you.
Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.
." ~~~ I said, "Can I quit school then?"
Zapytałem: "Czy w takim razie mogę rzucić szkołę?"
So I quit my job; I went back to Bangladesh.
Rzuciłem więc pracę. ~~~ Wróciłem do Bangladeszu.
volume_up
przestać {czas. dk}
So this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.
Wtedy właśnie przestałem być idealistą, postanowiłem rzucić pracę w organizacji i zbadać, jak Internet może utrudniać proces demokratyzacji.
And if you read the press, it actually last week said I quit the Media Lab.
W zeszłym tygodniu prasa podawała, że opuściłem Media Lab.

2. IT

to quit

Przykłady użycia - "quitting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTry quitting while you're ahead for a change... Dawn.
Próbujesz uciec stojąc przed zmianą Dawn.
EnglishPeople quitting education and working below their ability because of a problem in one area of learning.
Ceną są osoby rezygnujące z kształcenia i wykonujące pracę poniżej swoich możliwości z powodu problemu w jednym obszarze nauki.
EnglishYet the creative people in the world are not only leaving Europe, they are now even quitting the United States.
Przecież ludzie kreatywni, jacy są na tym świecie, nie tylko wyjeżdżają z Europy; teraz nawet żegnają się ze Stanami Zjednoczonymi.
EnglishWe're afraid, too, but we're not quitting.
EnglishMy question is: have you ever considered giving some leadership and quitting the bad habit and encouraging your senators to follow suit?
Moje pytanie brzmi: czy nie myślał pan, aby dać przykład i rozstać się ze złym nałogiem, zachęcając tym samym pańskich senatorów, aby poszli w pana ślady?