"query" po polsku

EN

"query" - polskie tłumaczenie

volume_up
query {rzecz.}

EN query
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

query (też: enquiry, inquiry, question)
You can delete your query or add on another word or two by following this one rule: just keep typing.
Możesz usunąć zapytanie lub dodać do niego kolejne słowa, postępując zgodnie z jedną regułą: kontynuuj pisanie.
Google will show calculator results for the query [ 34 * 87 ] rather than use the 'Fill in the blanks' operator.
Zamiast potraktować gwiazdkę jako symbol wieloznaczny, w odpowiedzi na zapytanie [ 34 * 87 ] Google zwróci obliczony wynik.
When you perform a Google search, your query is sent to a Google data center in order to retrieve search results.
Podczas przeprowadzania wyszukiwania w Google zapytanie jest wysyłane do centrum danych Google w celu pobrania wyników wyszukiwania.

2. IT

query
You can delete your query or add on another word or two by following this one rule: just keep typing.
Możesz usunąć zapytanie lub dodać do niego kolejne słowa, postępując zgodnie z jedną regułą: kontynuuj pisanie.
Google will show calculator results for the query [ 34 * 87 ] rather than use the 'Fill in the blanks' operator.
Zamiast potraktować gwiazdkę jako symbol wieloznaczny, w odpowiedzi na zapytanie [ 34 * 87 ] Google zwróci obliczony wynik.
When you perform a Google search, your query is sent to a Google data center in order to retrieve search results.
Podczas przeprowadzania wyszukiwania w Google zapytanie jest wysyłane do centrum danych Google w celu pobrania wyników wyszukiwania.
query

Synonimy (angielski) dla "query":

query

Przykłady użycia - "query" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOur goal is to return highly relevant results for every query.
Naszym celem jest zwracanie trafnych wyników wyszukiwania każdego zapytania.
Englishand perform a site-restrict query: [site:mydomain.com]
aby zobaczyć wyniki wyszukiwania dla filmów wideo odpowiadających Twojej domenie.
EnglishOur goal is to provide users with the best and most relevant results for their query.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom najlepszych i najtrafniejszych wyników wyszukiwania danego hasła.
EnglishIf not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.
Jeśli te problemy nie występują, zastanów się, czy alternatywny tytuł nie pasuje lepiej do wyszukiwanego hasła.
EnglishAnd even in Antarctica -- well, at least this time of year -- we from time to time will see a query rising up.
Nawet z Antarktyki -- w każdym razie o tej porze roku -- raz po raz napływa jakieś pytanie.
EnglishWhen you use the ‘+’ operator before your search query, it lets us know that you want to find a Google+ page.
Użycie operatora „+” przed wyszukiwanym hasłem da nam znać, że chcesz znaleźć stronę Google+.
EnglishHow does Google find web pages matching your query, and determine the order of search results?
W jaki sposób Google znajduje strony internetowe pasujące do zapytań i określa kolejność wyników wyszukiwania?
EnglishNo doctor or hospital will query the origin of the organ.
Żaden doktor czy szpital nie zapyta o pochodzenie narządu.
EnglishWe seek to highlight that point in order to query it.
Chcemy podkreślić ten punkt w celu zakwestionowania go.
EnglishQuery Paths will only reflect clicked search ads, not search impressions.
Ścieżki zapytań zawierają jedynie kliknięte reklamy w sieci wyszukiwania i nie uwzględniają wyświetleń w wynikach wyszukiwania.
EnglishWhen searching for a major brand, company, or cultural entity, try placing a '+' in front of your query.
Wyszukując informacje o znanych markach, firmach lub podmiotach kulturowych, umieść znak „+” przed wyszukiwanym hasłem.
EnglishAny link with the rel="nofollow" attribute will not be used to calculate PageRank or determine the relevancy of your pages for a user query.
Gdy na przykład spamer umieści w komentarzu w Twojej witrynie taki link:Fajna
EnglishSo this is a query that we had -- I guess it's a popular band that was more popular in some parts of the world than others.
Tu mamy przykładowe wyszukiwanie, zdajsie że chodzi o zespół, który w paru krajach zrobił się popularny.
EnglishTitles are critical to giving users a quick insight into the content of a result and why it’s relevant to their query.
Tytuły mają krytyczne znaczenie, jeśli chodzi o szybkie określenie rodzaju zawartości wyniku i jego trafności.
EnglishOnce we know the user’s query, we can often find alternative text from a page that better explains why that result is relevant.
Używanie tego alternatywnego tekstu jako tytułu pomaga użytkownikowi, a może też pomóc Twojej stronie.
EnglishGoogle automatically attempts to extract the part of the page that's most relevant to the user’s query.
Google automatycznie podejmuje próbę wyodrębnienia tej części strony, która jest najtrafniejsza w kontekście zapytania użytkownika.
EnglishA small number of conversions -- where certain data couldn't be detected -- may be filtered from the Query Paths report.
Z raportu Ścieżki zapytań może zostać odfiltrowana niewielka liczba konwersji, w których nie wykryto pewnych danych.
English(DE) I would like to query something again.
EnglishThe red LED will pulse as outlined above to indicate the approximate number of on-demand doses delivered up to the query.
Czerwona dioda LED będzie błyskała jak opisano powyżej, wskazując przybliżoną liczbę dostarczonych do chwili sprawdzenia dawek.
EnglishThere’s a simple reason for this: the title tag as specified by a webmaster is limited to being static, fixed regardless of the query.
Jest ku temu prosty powód: tag tytułu podany przez webmastera pozostaje statyczny i ustalony niezależnie od zapytania.