"to push in" po polsku

EN

"to push in" - polskie tłumaczenie

EN to push in
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to push in
volume_up
wpychać się {czas. zwr.}
to push in
volume_up
wepchnąć się {czas. zwr. dk}

2. "sth"

to push in (też: to hurl, to press, to squeeze, to wring)
volume_up
wciskać {czas. ndk}
Push the plunger slowly to inject the solvent into the powder vial.
Powoli wciskać tłok, aby wstrzyknąć wodę do fiolki z proszkiem.
Push the plunger slowly to inject the water into the powder vial.
Powoli wciskać tłok, aby wstrzyknąć wodę do fiolki z proszkiem.
Push the plunger slowly to inject the solvent into the powder vial.
Powoli wciskać tłok tak, aby wstrzyknąć rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem.
to push in
volume_up
wyłamywać {czas. ndk}
to push in (też: to break down, to force entry)
volume_up
wyłamać {czas. dk}
to push in (też: to press, to ram)
volume_up
wcisnąć {czas. dk}
Gently push the plunger until the air is injected into the vial.
Delikatnie wcisnąć tłok strzykawki wypuszczając powietrze do fiolki (Rys.
Push the plastic adapter into the neck of the bottle, while holding the bottle firmly.
Wcisnąć plastikowy łącznik do szyjki butelki trzymając mocno butelkę.
Gently push the plunger until the air is injected into the vial.
Delikatnie wciśnąć tłok strzykawki wypuszczając powietrze do fiolki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to push in"

push rzeczownik
to push czasownik
in przyimek
in-
Polish

Przykłady użycia - "to push in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is why we continue to push for the release of all political prisoners.
Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
EnglishEurope now has two essential documents with which to push for new peace initiatives.
Europa ma teraz dwa istotne dokumenty wzywające do nowych inicjatyw pokojowych.
EnglishHold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
Przytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
EnglishWe can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
Możemy dążyć do innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz możemy przyjąć ambitne cele.
EnglishThe current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.
Obecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
EnglishTherefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Dlatego na co pani zdaniem Parlament i inne instytucje UE powinny naciskać?
EnglishYou might just push it into a third keyhole or whatever, so you don't do that.
Moglibyśmy wepchnąć asteroidę w trzecią dziurkę od klucza, więc lepiej tego nie robić.
EnglishPush your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
Przesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
EnglishPush out the capsule: gently push one end of the capsule through the foil layer.
Wyjmowanie kapsułki: delikatnie nacisnąć jeden koniec kapsułki i wycisnąć ją przez folię.
EnglishAt the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
Obecnie widzę zbyt mało planów w tym zakresie - lecz musimy to forsować.
EnglishAdd the 6 from the dosage indicator to the 20 on the push-button scale.
Należy dodać 6 z wskaźnika wyboru dawki do 20 ze skali przycisku podania dawki.
EnglishWe want to go in a direction, but the winds push us in another direction, like in life.
Chcemy lecieć w jedną stronę, ale wiatr znosi nas gdzie indziej, jak w życiu.
EnglishGently push the plunger to discharge the air in the syringe into the vial.
Delikatnie nacisnąć tłok, aby wstrzyknąć powietrze ze strzykawki do fiolki.
EnglishThe yellow shaft is still showing after I push in the black injection button.
Po wciśnięciu czarnego przycisku do wstrzykiwań nadal widać żółty wałek.
EnglishAdd the 6 from the dosage indicator to the 20 on the push-button scale.
Nale y doda 6 z wska nika wyboru dawki do 20 ze skali przycisku podania dawki.
EnglishDo not push the tablet through the foil because this could damage the tablet.
Nie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to uszkodzić ją.
EnglishNow it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
" Nie zawsze łatwo jest się zmobilizować - i dlatego wymyślono matki.
EnglishThis ensures that the plunger push rod is reset to the starting position.
Dzięki temu ma się gwarancję, że popychacz został zresetowany do pozycji początkowej.
EnglishI'm going to push it a bit harder now, harder than I just pushed Chris.
Popchnę ją teraz trochę mocniej, mocniej niż popchnąłem Chrisa przed chwilą.