EN puncture
volume_up
{rzeczownik}

1. "skin"

puncture (też: pinhole)
If traumatic puncture occurs the administration of rivaroxaban is to be delayed for 24 hours.
Jeśli nakłucie lędźwiowe zostało wykonane w sposób urazowy, należy opóźnić przyjęcie rywaroksabanu o 24 godziny.
Major bleeding occurred most frequently at the sheath puncture site (see Table 3).
Duże krwawienie występuje dużo częściej w miejscu nakłucia powłok (patrz tabela 3).
Dispose of the syringe in a puncture-proof disposal container..
Umieścić strzykawkę w odpornym na nakłucia pojemniku.

2. "tyre, balloon, air bed"

puncture
puncture
volume_up
dziura {f.} [pot.]

3. "lung"

puncture

4. Medycyna

puncture
For the treatment of lymphomatous meningitis, the dose for adults is 50 mg (one vial) administered intrathecally (lumbar puncture or intraventricularly via an Ommaya reservoir).
W celu leczenia zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych w przebiegu chłoniaka u dorosłych należy podawać dokanałowo dawkę 50 mg (jedna fiolka) (punkcja lędźwiowa lub dokomorowo przez zbiornik Ommaya).

Synonimy (angielski) dla "puncture":

puncture
English

Przykłady użycia - "puncture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMajor bleeding occurred most frequently at the sheath puncture site (see Table 3).
Duże krwawienie występuje dużo częściej w miejscu nakłucia powłok (patrz tabela 3).
EnglishDispose of the full puncture-proof container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Pojemnik ze strzykawką usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami danymi przez lekarza,
EnglishMajor bleeding occurred most frequently at the sheath puncture site (see Table 5).
Krwotoki pojawiały się najczęściej w miejscu wkłucia przy wprowadzaniu koszulki tętniczej (patrz:
Englishand administration puncture site site conditions Investigations
Zapalenie kłębuszkowe nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, Gorączka
EnglishPut used syringes into the puncture-proof disposal container and keep it out of the reach and
Zużyte strzykawki włożyć do szczelnego, odpornego na uszkodzenia pojemnika na odpady, a
Englisha puncture-proof container (plastic container provided by the hospital or pharmacy) so you can
pojemnik odporny na uszkodzenia (plastikowy pojemnik pobrany ze szpitala lub apteki) do
EnglishIt is also important that you dispose of the syringe in a puncture-proof container.
Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy umieścić w szczelnym pojemniku odpornym na uszkodzenia.
EnglishPut used syringes into the puncture-proof container and keep this container out of the reach and
Zużyte strzykawki włożyć do szczelnego pojemnika odpornego na uszkodzenia, a pojemnik ten
EnglishPuncture the dispensing tip by screwing cap clockwise until it becomes tight.
Nakłuć końcówkę dozownika przekręcając zakrętkę w kierunku
EnglishPuncture the vein and secure the venipuncture set with a plaster.
Wkłuć się do żyły i zabezpieczyć zestaw do wkłucia dożylnego plastrem.
EnglishPuncture the dispensing tip by screwing cap clockwise until it becomes tight.
Nakłuć końcówkę dozownika przekręcając zakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.
EnglishDispose the puncture-proof container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Niszczyć pojemnik odporny na przekłucie w sposób zalecony przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę.
EnglishDo not puncture, break or burn even when apparently empty
Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.
EnglishPuncture the vein and secure the venipuncture set with a plaster.
Nakłuć żyłę i unieruchomić zestaw do wkłucia dożylnego plastrem.
Englishand administration puncture site site conditions Investigations
żołądkowo - jelitowy, biegunka, bóle brzucha, niestrawność
EnglishSyringes must be disposed in a puncture-proof container.
Strzykawki należy wyrzucać do pojemnika odpornego na przekłucie.
EnglishPut the used syringe in the puncture-proof container.
Wyrzucić zużytą strzykawkę do pojemnika odpornego na przekłucie.
EnglishPuncture of the stopper with a needle may result in particles of stopper material contaminating Osigraft.
Przekłucie korka igłą może spowodować zanieczyszczenie leku Osigraft cząsteczkami materiału korka.
EnglishAs fibrin is lysed during Metalyse therapy, bleeding from recent puncture site may occur.
Ponieważ w trakcie leczenia tenekteplazą dochodzi do degradacji fibryny, może wystąpić krwawienie z miejsc wkłucia.
EnglishDispose of the syringe in a puncture-proof disposal container..
Umieścić strzykawkę w odpornym na nakłucia pojemniku.