"pruritus" po polsku

EN

"pruritus" - polskie tłumaczenie

PL

EN pruritus
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna

pruritus
Pruritus, rash (including erythematous and macular rash), increased sweating
Świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowata i grudkowata), wzmożona potliwość
Photosensitivity, urticaria, rash, pruritus Angioedema Alopecia
Nadwrażliwość na światło, pokrzywka, wysypka, świąd Obrzęk naczynioruchowy Łysienie
Generalised skin reactions including pruritus, urticaria or non-specific rash
Uogólnione reakcje skórne w tym świąd, pokrzywka lub nieswoista wysypka.

Przykłady użycia - "pruritus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn addition, a single case of pruritus has been reported during treatment with Cetrorelix.
Dodatkowo opisano pojedyncze przypadki świądu podczas leczenia cetroreliksem.
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Uncommon: pruritus, rash and urticaria
Zaburzenia dotyczące skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wiąd, zaczerwienienie oraz pokrzywka. ś
EnglishUse of the product may result in transient pruritus in cats.
Stosowanie produktu u kotów może powodować przemijające objawy świądu.
EnglishUse of the product may result in transient pruritus in dogs.
Stosowanie produktu u psów może powodować przemijające objawy świądu.
EnglishAllergic reactions (rash, urticaria, pruritus, erythema)
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zapalenie noso- gardła Bardzo często
EnglishFew cases of rash or pruritus have been observed (below 1 %).
Obserwowano nieliczne przypadki wysypki lub świądu (poniżej 1 %).
EnglishHypersensitivity, such as rash, pruritus, urticaria.
Rzadko: nadwrażliwość z objawami takimi jak wysypka, wiąd, pokrzywka ś
EnglishLocal reactions: redness*, induration swelling, pruritus, pain
Reakcje miejscowe: zaczerwienienie *, stwardnienie,
EnglishInjection site reaction Pyrexia Allergic / Anaphylactic reaction Blood pressure abnormal Dizziness Pruritus Rash
Reakcja alergiczna/ anafilaktyczna Nieprawidłowe ciśnienie krwi Zawroty głowy Swędzenie Wysypka
EnglishVery common: rash, localised exanthema, diaphoresis Common: pruritus, skin pain, erythema, urticaria Uncommon: phlebitis
mięśniowo – Często: ból mięśni, ból stawów, zapalenie stawów, ból kości
EnglishPruritus, rash, erythematous rash, maculo-papular rash
wysypka, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo - plamkowa
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders (see Immune system disorders) angioedema skin reactions (e. g. urticaria, pruritus, rash) 5
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (patrz Zaburzenia układu immunologicznego) 5
EnglishTaste perversion Mouth/ tongue thickness or discolouration Rash, pruritus and erythema Arthralgia Oedema, pain and fever
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe, tkanki łącznej i kości
EnglishPruritus, rash, erythematous rash, maculo-papular rash
wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo - plamkowa
Englishhepatitis† hyperhidrosis, night sweats, pruritus, rash
EnglishAbdominal pain Pruritus, rash erythematous
Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania
EnglishGeneral disorders and administration site conditions Very common: erythema, * pain/ tenderness, * swelling* Common: haematoma, pruritus, warmth
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: rumień, * ból/ tkliwość, * obrzęk *
EnglishPhotosensitivity reaction, Pruritus generalised, Rash, Rash erythematous, Rash pruritic, Seborrhoeic dermatitis, Skin reaction, Urticaria
Zakrzepica tętnicy płucnej, zakrzepica płucna Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiwej i śródpiersia
EnglishAbdominal pain Pruritus Weakness Chills
EnglishPruritus, Increased Sweating Rare: