"prudently" po polsku

EN

"prudently" - polskie tłumaczenie

volume_up
prudently {przysł.}

EN prudently
volume_up
{przysłówek}

prudently
volume_up
rozważnie {przysł.}
But NATO, though it defends Estonia, reacted very prudently.
Ale NATO, mimo iż broni Estonię, zareagowało bardzo rozważnie.
It is obvious that state aid must be used prudently to avoid creating problems with competition.
Jest rzeczą oczywistą, że pomoc państwa musi być wykorzystana rozważnie, aby uniknąć tworzenia problemów dla konkurencji.
As such, the report presented by Mr Le Foll prudently places the climate issue at the heart of the CAP.
Sprawozdanie przedłożone przez pana posła Le Folla rozważnie nadaje kwestii zmian klimatu priorytetowe znacznie dla WPR.

Synonimy (angielski) dla "prudently":

prudently

Przykłady użycia - "prudently" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMrs Grybauskaithas guided us both prudently and with authority.
Pani komisarz Grybauskaitpoprowadziła nas ostrożnie i mądrze.
EnglishInstead, it would be most expedient to prudently take account of the effects of the individual scenarios.
Zamiast tego najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby sensowne rozważenie skutków poszczególnych scenariuszy.
EnglishIn this context, I welcome the proposal, which is repeated throughout the report, for spending to be planned prudently.
W tym kontekście z radością przyjmuję, powtarzający się w sprawozdaniu, postulat rozważnego planowania wydatków.