EN pros and cons
volume_up
{liczba mnoga}

pros and cons
volume_up
blaski i cienie {niemęskoos.}
pros and cons

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "pros and cons"

pro rzeczownik
pro przyimek
Polish
pro-
Polish
and spójnik
AND rzeczownik
Polish
and? wykrzyknik
Polish
to con czasownik
con rzeczownik

Przykłady użycia - "pros and cons" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBefore introducing a new tax, the European Commission must examine very carefully the pros and cons this tax will entail.
Przed wprowadzeniem nowego podatku Komisja Europejska musi bardzo uważnie przeanalizować jego pozytywne i negatywne konsekwencje.
EnglishWeighing up the pros and cons of the proposals, as neither is clearly supported by more convincing arguments, I abstained from voting.
Rozważając wady oraz zalety propozycji i stwierdzając, że żadna ze stron nie wysuwa bardziej przekonujących argumentów, wstrzymałem się od głosu.
EnglishYour report considers several pros and cons of a system where legal expenses would be compulsorily covered, EU-wide, by the motor insurance policy of the liable party.
Pańskie sprawozdanie omawia kilka wad i zalet systemu, w którym ubezpieczenia ochrony prawnej byłyby obowiązkowo opłacane, w całej UE, przez polisę komunikacyjną strony odpowiedzialnej.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, this recurring debate about the pros and cons of globalisation makes just about as much sense as debating the pros and cons of winter on Christmas Day.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Ta powtarzająca się debata na temat wad i zalet globalizacji ma tyle sensu, ile debata nad wadami i zaletami zimowej pogody w Boże Narodzenie.