"propafenone" po polsku

EN

"propafenone" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "propafenone" w kontekście.

Przykłady użycia - "propafenone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishamiodarone, bepridil, digoxin, disopyramide, flecainide, lidocaine, mexiletine, propafenone and
amiodaronu, beprydylu, digoksyny, dizopiramidu, flekainidu, lidokainy, meksyletyny,
EnglishAntiarrthymics Amiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
EnglishAmiodarone Bepridil Disopyramide Flecainide Lidocaine (systemic) Mexiletine Propafenone Quinidine
Amiodaron Beprydil Dizopiramid Flekainid Lidokaina (ogólnie) Meksyletyna Propafenon Chinidyna
EnglishAmiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Te aktywne substancje to flekainid i propafenon.
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Te substancje czynne to flekainid i propafenon.
Englishamiodarone, bepridil, encainide, flecainide, propafenone, quinidine (used to correct irregular heartbeats);
amiodaronu, beprydylu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, chinidyny (stosowanych w leczeniu niemiarowej pracy serca);
Englishflecainide and propafenone (heart medicines)
Englishencainide, lecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, stazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
Englishencainide, flecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, estazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
EnglishConcentrations of amiodarone, flecainide or propafenone may be increased when co-administered with Invirase/ ritonavir.
Stężenie beprydylu, lidokainy (podawanej ogólnie) i chinidyny może ulec zwiększeniu w przypadku równoczesnego stosowania preparatu Invirase w skojarzeniu z rytonawirem.

Pozostałe hasła

English
  • propafenone

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.