EN

projection {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
projection (też: screening)
The projection of digital fabrication isn't a projection for the future; we are now in the PDP era.
Projekcja i cyfrowa produkcja nie jest projekcją w przyszłość.
I thought that's the projection 20 years hence into the future, but it's where we are today.
Myślałem, że to projekcja na 20 lat w przód, ale my teraz już tam jesteśmy.
So in this case, it's an outside projection for Singapore on these giant Times Square-like screens.
W tym przypadku, jest to projekcja na zewnątrz w Singapurze na tym olbrzymich ekranach, podobnych do tych na Times Square.
The term ‘ hairy cell’ refers to the hair-like projections that can be seen on the surface of the lymphocytes when they are examined under a microscope.
Określenie „ włochatokomórkowa ” dotyczy przypominających włoski wypustek, jakie widać na powierzchni limfocytów w badaniu mikroskopowym.
2. Matematyka
projection
The concept of stereographic projection originated in 330 B.C.
Pomysł rzutu stereograficznego pochodzi z 330 roku p.n.e.

Przykłady użycia - "projection" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPoverty and equality are two inverse variables in an economic projection.
W prognozach ekonomicznych ubóstwo i równość to dwie zmienne odwrotnie proporcjonalne.
EnglishI thought that's the projection 20 years hence into the future, but it's where we are today.
Myślałem, że to projekcja na 20 lat w przód, ale my teraz już tam jesteśmy.
EnglishThe other point that's worth noticing is how one-dimensional this projection is.
Następnie warto zauważyć jak jednowymiarowa jest to prognoza.
EnglishIt's a projection which our clever brains create in order to cheat ourselves from the reality of death.
To wizja, którą tworzą nasze sprytne umysły, by nas odzierać z nieuniknionej śmierci.
EnglishA further key assumption is that growth in profit margins will moderate over the projection horizon.
Kolejnym kluczowym założeniem jest kurczenie się marży zysku w okresie objętym projekcjami.
EnglishThe Charter embodies, in the European context, the projection of human dignity and the rule of social rights.
Karta uosabia w kontekście europejskim ochronę godności ludzkiej i prawa społeczne.
EnglishThe projection of digital fabrication isn't a projection for the future; we are now in the PDP era.
Projekcja i cyfrowa produkcja nie jest projekcją w przyszłość.
EnglishAnd the central idea that makes this computer work is this thing called stereographic projection.
U podłoża tego komputera leży odwzorowanie stereograficzne.
EnglishAnd that can happen with awareness -- awareness of the reality of oneness and the projection of self-hood.
A to stanie się wraz ze świadomością - świadomością rzeczywistej harmonii i wizji bycia sobą.
EnglishThe concept of stereographic projection originated in 330 B.C.
Pomysł rzutu stereograficznego pochodzi z 330 roku p.n.e.
EnglishBut the self is a projection based on other people's projections.
Ale własne 'ja' to wizja oparta o wizje innych ludzi.
EnglishThe projection for 2020 was a rise to 208 million tonnes, from which the 20% was then to be subtracted.
Według prognozy na 2020 rok, wzrośnie do 208 milionów ton, które należałoby wtedy pomniejszyć o 20 %.
EnglishThe use of animation and projection was a process of discovery.
Użycie animacji i projekcji było procesem odkrywania.
EnglishAnd the best projection from the World Bank is that this will happen, and we will not have a divided world.
Najlepsza prognoza z Banku Światowego mówi, że tak będzie i nie będziemy mieli podzielonego świata.
EnglishI'm wearing a camera, just a simple webcam, a portable, battery-powered projection system with a little mirror.
Mam na sobie kamerę, zwykłą kamerkę internetową, przenośny projektor na baterie z małym lusterkiem.
EnglishThe projection goes up and the 20% is subtracted.
Według prognoz mamy wzrost, ale następnie obniżkę o 20 %.
EnglishSo in this case, it's an outside projection for Singapore on these giant Times Square-like screens.
W tym przypadku, jest to projekcja na zewnątrz w Singapurze na tym olbrzymich ekranach, podobnych do tych na Times Square.
EnglishOn the domestic side, unit labour cost growth is projected to increase over the projection horizon.
W kwestii środowiska wewnętrznego w projekcjach przewiduje się wzrost jednostkowych kosztów pracy w analizowanym horyzoncie.
EnglishThe post-crisis projection is 2020.
Analiza wykonana po kryzysie wskazuje, że będzie to rok 2020.
EnglishThe Eurosystem's staff macroeconomic projection exercises play an important role in the economic analysis.
Istotną rolę w tej dziedzinie analizy odgrywają makroekonomiczne prognozy warunkowe (projekcje) ekspertów Eurosystemu.