"progesterone" po polsku

EN

"progesterone" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "progesterone" w kontekście.

Przykłady użycia - "progesterone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSerum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affected.
Stężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione.
EnglishProgesterone concentrations were not affected when the medicinal products were co-administered.
Stężenia progesteronu nie zmieniały się podczas jednoczesnego podawania tych produktów leczniczych.
EnglishThe active substance in Implanon, etonogestrel, is a synthetic female hormone resembling progesterone.
Substancja czynna preparatu Implanon, etonogestrel, jest syntetycznym hormonem żeńskim przypominającym progesteron.
EnglishHowever, it may affect the results of a blood test for a hormone called progesterone and some blood clotting tests.
Może jednak wpływać na wyniki badań zawartości hormonu progesteronu we krwi oraz na niektóre badania krzepliwości krwi.
EnglishDecreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferon.
U kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu.
EnglishDecreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferon. na
U kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu.
EnglishThe combination of estrogen- and/ or progesterone-based contraceptives and INTELENCE can be used without dose adjustment.
Środki antykoncepcyjnych zawierające estrogeny i (lub) progesteron można podawać razem z preparatem INTELENCE bez zmiany dawki.
EnglishSerum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) and progesterone were not significantly affected.
Stężenia hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione.
EnglishAfter ovulation, LH stimulates progesterone production in the corpus luteum by increasing the conversion of cholesterol to pregnenolone.
owulacji, LH stymuluje wytwarzanie progesteronu w ciałku żółtym poprzez zwiększenie przekształcania cholesterolu do pregnenolonu.
EnglishThere was also a significant decrease in progesterone receptor expression consistent with a lack of intrinsic estrogen agonist effects.
Stwierdzono także, że w znaczącym stopniu zmniejszyła się ekspresja receptora progesteronowego, co potwierdza brak wewnętrznej aktywności estrogenowej.
EnglishThere was a tendency towards an increased incidence of LH and progesterone rises in women with a higher body weight (> 80 kg), but no effect on clinical outcome was observed.
U kobiet z większą masą ciała (> 80 kg) występowała tendencja częstszego wzrostu stężenia LH i progesteronu, ale nie obserwowano wpływu tego zjawiska na wynik kliniczny.
EnglishIn both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/ or progesterone receptors received tamoxifen 20 mg daily for up to 5 years.
W obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce 20 mg na dobę przez okres aż do 5 lat.

Pozostałe hasła

English
  • progesterone

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.