"professional experience" po polsku

EN

"professional experience" - polskie tłumaczenie

EN professional experience
volume_up
{rzeczownik}

professional experience
All of the Executive Board members are chosen from among people of recognised standing and with professional experience in monetary or banking matters.
Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są spośród osób o uznanym autorytecie, posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinie pieniądza lub bankowości.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "professional experience"

professional rzeczownik
professional przymiotnik
profession rzeczownik
experience rzeczownik
to experience czasownik

Przykłady użycia - "professional experience" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission had initially proposed three years' professional experience.
Początkowo Komisja proponowała trzy lata doświadczenia zawodowego.
EnglishFinally, the retention of the criterion on professional experience in certain professions.
Wreszcie mamy na myśli utrzymanie kryterium doświadczenia zawodowego w niektórych zawodach.
EnglishThe problem of youth unemployment is not only due to the economic crisis; employers are looking for people with professional experience.
Problem bezrobocia wśród młodych nie wynika wyłącznie z kryzysu gospodarczego; pracodawcy poszukują osób z doświadczeniem zawodowym.
EnglishThe requirement of at least two of five years of professional experience being in a managerial position seems to me to be definitely too high.
Wymóg, żeby co najmniej 2 lata z 5 lat doświadczenia zawodowego były pracą na stanowiskach kierowniczych, wydaje się zdecydowanie zbyt wysoki.
EnglishYES — Your new country of employment cannot give you less credit for professional experience just because you gained it in another EU country.
TAK — Nowy kraj zatrudnienia nie może traktować Twojego doświadczenia zawodowego jako mniej wartościowego tylko dlatego, że zostało zdobyte w innym kraju UE.
EnglishYou might also be asked to provide a certificate proving at least one year of professional experience — 2 years in certain circumstances.
Możesz również zostać poproszona o przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że masz co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego (w niektórych przypadkach – 2 lata).
EnglishYour new country cannot give you less credit for your professional experience just because you gained it in another EU country when it comes to:
Władze tego kraju nie mogą traktować Twojego doświadczenia zawodowego jako mniej wartościowego tylko dlatego, że zostało zdobyte w innym kraju, kiedy podejmują decyzję dotyczącą:
EnglishIt is thanks to her professional experience and diligence in the Committee on Internal Market and Consumer Protection that the current version is of a professional standard.
Dzięki jej zawodowemu doświadczeniu i sumiennej pracy w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów obecna wersja odpowiada zawodowym standardom.
EnglishYour new country cannot give you less credit for your professional experience just because you gained it in another EU country when it comes to:
Władze nowego kraju nie mogą traktować Twojego doświadczenia zawodowego jako mniej wartościowego tylko dlatego, że zostało zdobyte w innym kraju UE, kiedy podejmują decyzję dotyczącą:
EnglishIn my 30 years of professional experience in the area of accounting and audit, I have never seen the auditee instruct the auditor on how to do its own work.
W ciągu 30 lat mojej kariery zawodowej w dziedzinie rachunkowości i audytu nigdy nie spotkałam się z tym, aby podmiot audytowany pouczał audytora, jak ma wykonywać swoją pracę.
EnglishI have voted in favour of appointing the Belgian candidate, Mr Praet, in view of his acknowledged authority and professional experience in the field of monetary affairs and banking.
Głosowałam za mianowaniem kandydata belgijskiego, pana Praeta, ze względu na jego autorytet i doświadczenie w dziedzinie spraw monetarnych i bankowości.
EnglishEach country wants to be proud of its young people, and each young person wants the opportunity to get to know new cultures and languages and to acquire professional experience abroad.
Każdy kraj chce być dumny ze swojej młodzieży, a każdy młody człowiek chce mieć możliwość poznawania nowych kultur, języków i zdobywania doświadczeń zawodowych za granicą.
EnglishIf you want to work in another country you might need to get your qualifications and professional experience officially recognised, if your profession is regulated in that country.
Jeśli chcesz podjąć pracę w innym kraju, konieczne może być oficjalne uznanie w nim Twoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest tam regulowany.