"product review" po polsku

EN

"product review" - polskie tłumaczenie

EN product review
volume_up

product review

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "product review"

product rzeczownik
review rzeczownik
to review czasownik

Przykłady użycia - "product review" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Member States’ competent authorities will continue to keep the product under regular review.
Właściwe organy państw członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
EnglishThe Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
Właściwe organy władzy państw członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
EnglishThe Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
Właściwe organy władzy z Państw Członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
EnglishThe Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
Właściwe krajowe organy władzy będą dokonywać regularnej oceny produktu.
EnglishThe Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
Właściwe władze państw członkowskich będą nadal prowadziły regularną ocenę tego preparatu.
EnglishThe Member States’ competent authorities will continue to keep the product under regular review.
Produkt będzie podlegał dalszym regularnym ocenom właściwych organów państw członkowskich.
EnglishThe Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
Odpowiednie władze Państw Członkowskich będą nadal regularnie kontrolować niniejszy produkt.
EnglishThe competent authorities of the Member States will continue to keep the product under regular review.
Właściwe organy władzy z Państw Członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
EnglishThe Member States’ competent authorities will continue to keep the product under regular review.
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie i w Aneksach odzwierciedlają wyłącznie Opinię CHMP z dnia 24 maja 2007 r.
EnglishIts scope is even broader, covering issues such as the greening of gross domestic product and the review of the EU Emissions Trading Scheme.
Jego zakres jest jeszcze szerszy, ponieważ obejmuje ono takie zagadnienia jak zwiększenie ekologiczności produktu krajowego brutto oraz rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.