"prima facie" po polsku

EN

"prima facie" - polskie tłumaczenie

PL

"prima facie" - angielskie tłumaczenie

EN prima facie
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

prima facie
volume_up
uzasadniony {przym. m.} (na pierwszy rzut oka)
prima facie
volume_up
przekonujący {przym. m.} (na pierwszy rzut oka)

2. Prawo

Przykłady użycia - "prima facie" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Panie Przewodniczący! W przypadku nakazu aresztowania konieczne są dowody prima facie.
EnglishIf a socialist head of government is voted out of office, this is prima facie a good thing.
Jeśli socjalistyczny szef rządu zostaje odsunięty od władzy, jest to prima facie dobra rzecz.
EnglishWe have all been turned into prima facie suspects.
Wszyscy staliśmy się winnymi przez domniemanie.
EnglishHow would you address that problem and the fact that the courts cannot take into account the prima facie evidence, or lack of it, against an accused person?
Co Pan sądzi o tym problemie oraz o fakcie, że sądy nie mogą uwzględnić dowodów prima facie lub ich braku w odniesieniu do oskarżonego?
EnglishAlthough - prima facie - it seems that there is no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, my delegation does not support clauses which might condone abortion.
Chociaż, jak się zdaje, w rezolucji brakuje bezpośredniego odniesienia do wspierania aborcji, moja delegacja nie popiera punktów, które mogą oznaczać przyzwolenie na aborcję.
EnglishNot to have done so in the past in the face of prima facie evidence demonstrates an apparent lack of EU resolve that is giving succour to those who would destroy our way of life in a democracy.
Nieuczynienie tego dotąd mimo przekonywujących dowodów obnaża oczywisty brak zdecydowania UE, sprzyjający tym, którzy są zdeterminowani niszczyć nasz model życia w demokracji.