"preview" po polsku

EN

"preview" - polskie tłumaczenie

EN preview
volume_up
{rzeczownik}

Instant Preview is available for most types of pages in Web search results.
Podgląd w wyszukiwarce jest dostępny dla większości typów stron figurujących w wynikach wyszukiwania Google.
To dismiss the preview, move your cursor away from the arrows or click the X in the top corner of the preview.
Aby zamknąć podgląd, ustaw kursor z dala od strzałek lub kliknij X w górnym narożniku podglądu.
Because of this, there's no Print preview option.
Z tego powodu w tej przeglądarce nie ma opcji Podgląd wydruku.

Synonimy (angielski) dla "preview":

preview

Przykłady użycia - "preview" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo close the preview, click the X in the upper right of the pane or click the Eye icon again.
Aby zamknąć widok szczegółów, kliknij X w prawym górnym rogu okienka.
EnglishYou can also zoom in and out of the preview, using the magnifying glass buttons, also in the toolbar.
Widok w wersji dla komputerów nie jest dostępny w dla arkuszy kalkulacyjnych Google.
EnglishIn the preview pane, you can find the following information:
W widoku szczegółów w każdym wierszu można znaleźć następujące informacje:.
EnglishThis will open the online preview, displaying the individual slides plus the explanatory text for each.
Po kliknięciu na ekranie pojawią się pojedyncze slajdy wraz z opisami.
EnglishFor a preview, choose a topic on the left-hand side.
Aby przejrzeć materiały, wybierz temat z menu po lewej stronie.
EnglishIn general, Google updates the Instant Preview snapshot as part of our web crawling process.
Ogólnie migawka wyświetlana w podglądzie w wyszukiwarce Google jest aktualizowana w ramach procesu indeksowania sieci.
EnglishAfter selecting the file you want to open, you'll see a preview.
Aby to zrobić, kliknij Komputer u dołu ekranu.
EnglishThis year, Whole Earth Catalog has a supplement that I'll preview today, called Whole Earth Discipline.
Tegoroczny katalog "Whole Earth Catalog" zawiera dodatek pt. "Whole Earth Discipline", który dziś przedstawię.
EnglishAnd before I launch into the display of some of the slides and into the preview, I would like to point out this beautiful detail about scientists and design.
Zanim rozpocznę pokaz zdjęć, chciałabym podkreślić, ten piękny szczegół dotyczący nauki i designu.
EnglishIf you've recently updated your page and the changes aren't reflected in Instant Preview, wait a day or so and then check again.
Jeśli zmiany wprowadzone niedawno na stronie nie są jeszcze widoczne w podglądzie w wyszukiwarce, poczekaj dzień lub dwa i sprawdź ponownie.
EnglishThis is a sneak preview.
EnglishGive them a preview.
EnglishYou have just seen a preview of the marvelous fight to come... between " Malevolent " Marvin Shabazz... and James " The Grip Reaper " Roper!
Widzieliście właśnie pokaz wspaniałej walki, która odbędzie się niebawem... pomiędzy " Malevolent " Marvin' em Shabazz' em... i James' em " The Grip Reaper " Roper' em!
EnglishFor some previews, highly relevant parts of the page will appear in text call-out boxes over the preview image to help you see where your query appears on the page.
Na niektórych podglądach fragmenty strony z tekstem o dużej trafności są specjalnie oznaczone, aby pomóc w zlokalizowaniu wyszukiwanego hasła na stronie.