"to preach" po polsku

EN

"to preach" - polskie tłumaczenie

EN to preach
volume_up
[preached|preached] {czasownik}

1. ogólne

I got to preach the stuff, but I got to do it too.
Mam głosić kazania, i musze je też wykonywać.
If we do not refer to and preach our own values then where our interests are pressing we will gradually forget them.
Jeżeli nie będziemy odwoływać się i głosić naszych wartości, wtedy w sytuacji naglących interesów, stopniowo zapomnimy o naszych wartościach.
At the moment, we are not practising what we preach.
W chwili obecnej nie działamy zgodnie z głoszonymi przez nas zasadami.
to preach (też: to harangue)
So, before we preach to the rest of the world, it is time we got our own house in order.
Zatem, zanim zaczniemy prawić kazania reszcie świata, zaprowadźmy porządek na własnym podwórku.
to preach
to preach (też: to speak)
We should not simply preach healthy living and healthy nutrition.
Nie powinniśmy jedynie prawić kazań o zdrowym trybie życia i zdrowym odżywianiu.
So, before we preach to the rest of the world, it is time we got our own house in order.
Zatem, zanim zaczniemy prawić kazania reszcie świata, zaprowadźmy porządek na własnym podwórku.
Nie jest tak, że chcemy prawić nauki.

2. Religia

to preach

3. "advocate", przenośny

volume_up
propagować {czas. ndk}
Now, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.
Być może to brzmi jakbym chciał propagować ateizm, ale chcę was zapewnić, że nie o to mi chodzi.
So, preaching for freedom of speech is easy here, but as you have seen in contexts of repression or division, again, what can a cartoonist do?
Więc, propagowanie wolności słowa jest proste tutaj, ale jak mogliście zauważyć w kontekście ucisku i podziału, ponownie, co może zrobić rysownik?

Przykłady użycia - "to preach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOr, as Father Divine in Harlem used to say to folks, "Some people preach the Gospel.
Lub, jak Ojciec Duchowny w Harlem zwykł mówić, "Niektórzy głoszą Ewangelie.
EnglishAs a result, they should stop claiming that they can preach to the rest of the world.
Powinien więc on przestać uzurpować sobie prawo pouczania reszty świata.
EnglishArise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
Wstań, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego, a każ przeciwko niemu to, coć rozkazuję.
EnglishAnd he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to the whole creation.
I rzekł im: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu stworzeniu.
EnglishSo, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you also that are in Rome.
Tak, iż ile ze mnie jest, gotowym jest i wam, którzyście w Rzymie, Ewangieliję opowiadać.
EnglishAnd he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,
I postanowił ich dwanaście , aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
EnglishAnd he sent them forth to preach the kingdom of God, and to heal the sick.
I rozesłał je, żeby kazali królestwo Boże, i uzdrawiali niemocne.
EnglishI think that we have more credibility when we practise what we preach.
Sądzę, że zyskujemy na wiarygodności, gdy postępujemy zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami.
EnglishIf this is lacking then we will never practise what we preach.
Jeśli jej zabraknie, nigdy nie staniemy na wysokości naszych deklaracji.
EnglishAnd they really practice what they preach because this office doesn't have any electric lighting at all.
Naprawdę praktykują to, co głoszą -- to biuro nie posiada elektrycznego oświetlenia.
EnglishOf course our credibility on human rights depends on practising what we preach.
Nasza wiarygodność w odniesieniu do praw człowieka zależy oczywiście od tego, czy praktykujemy to, co głosimy.
EnglishThe European institutions, however, suffer from the major fault of not practising what they preach.
Instytucje europejskie cierpią jednak na tą przypadłość, że nie praktykują tego, co same głoszą.
EnglishAnd every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus [as] the Christ.
I nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa.
EnglishAnd as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
A idąc każcie, mówiąc: Przybliżyło się królestwo niebieskie.
EnglishAt the moment, we are not practising what we preach.
W chwili obecnej nie działamy zgodnie z głoszonymi przez nas zasadami.
EnglishIt is not enough just to preach for the safety of European kids, which is part of our duty.
Apelowanie o bezpieczeństwo dzieci europejskich, co jest częścią naszych obowiązków nie jest wystarczające.
EnglishFrom that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.
Od onego czasu począł Jezus kazać i mówić: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie.
EnglishWhether then [it be] I or they, so we preach, and so ye believed.
Przetoż i ja, i oni tak każemy, i takeście uwierzyli.
EnglishWe must also ensure that we practise what we preach.
Musimy również dopilnować, że będziemy realizować to, co głosimy.
EnglishBut within the EU do we always consistently practise what we preach?