EN practised
volume_up
{przymiotnik}

1. Brytyjski angielski

practised (też: accomplished, adept, advanced, experienced)
volume_up
doświadczony {przym. m.}
practised (też: adept, dexterous, knowing, knowledgeable)
volume_up
wprawny {przym. m.}
practised (też: practiced)
volume_up
wyćwiczony {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "practised":

practised
English

Przykłady użycia - "practised" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe shall never support the policies that are practised by Alexander Lukashenko.
Nigdy nie będziemy wspierać takiej polityki, jaka jest praktykowana przez Aleksandra Łukaszenkę.
EnglishDespite the protests of the world's public, female circumcision is still practised.
Mimo protestów ze strony światowej opinii publicznej wciąż praktykuje się obrzezanie łechtaczki.
EnglishThe European Union is a region of the world where solidarity is practised very visibly.
Unia Europejska jest regionem świata, gdzie solidarność przejawia się w sposób bardzo widoczny.
EnglishA particular atrocity practised in many areas of the world is the circumcision of young women.
Szczególnym okrucieństwem jest praktykowane w wielu regionach świata obrzezanie młodych kobiet.
EnglishI therefore think that this deception being practised on the European people poses a moral problem.
Uważam zatem, że tego rodzaju oszukiwanie obywateli Europy stanowi problem natury moralnej.
EnglishEven here the issue of abuses practised by supermarket chains is a concern for both producers and consumers.
Nawet tam kwestia nadużyć ze strony sieci supermarketów niepokoi zarówno producentów, jak i konsumentów.
EnglishSadly, this is Orwellian Newspeak still being practised: slavery is freedom; lies are truth.
Należy stwierdzić ze smutkiem, że jest to nadal stosowanie orwellowskiej nowomowy - niewolnictwo to wolność, a kłamstwo jest prawdą.
EnglishThe death penalty, which is practised in many parts of the world, is one of the most inhuman forms of law enforcement.
Stosowana w wielu częściach świata kara śmierci jest jedną z najbardziej nieludzkich form egzekwowania prawa.
EnglishThe Rule of Law is no longer practised or existent in Iran, and the judiciary is highly politicised.
Zasady państwa prawa od dawna nie są stosowane lub nie istnieją w Iranie, a sądownictwo w tym kraju jest wysoce upolitycznione.
EnglishDo you agree that what matters is not the structure of protection of rights but rather how that protection is practised?
Czy zgadza się pan, że liczy się nie tyle struktura ochrony praw, ile raczej sposób realizowania tej ochrony?
EnglishI would like to address those related to the increased security measures practised in some airports throughout the EU.
Chciałabym rozważyć te związane ze zwiększeniem środków bezpieczeństwa stosowanych na niektórych lotniskach w UE.
EnglishA couple of nation states are taking military action in the context of cabinet politics as practised in the 19th century.
Parę państw narodowych podejmuje działania wojskowe w warunkach polityki gabinetowej uprawianej w stylu XIX wieku.
EnglishThese amendments are necessary as a result of the way in which European law in this area has developed and is practised.
Zmiany te są niezbędne w wyniku zmian jakie zaszły w rozwoju i sposobie stosowania europejskiego prawa w tym obszarze.
EnglishGood animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Dobra hodowla zwierząt to coś, co irlandzkie rodziny rolników praktykują z zasady - kieruję do nich w związku z tym słowa uznania.
EnglishIt is to be hoped that in the future agricultural policy will be practised as agricultural and not industrial policy.
Należy mieć nadzieję, że w przyszłości polityka rolna będzie prowadzona naprawdę tak, jak polityka rolna, a nie jak przemysłowa.
EnglishAgriculture in developing countries is often practised in difficult conditions, typically barren spoil and a harsh climate.
W krajach rozwijających się często występują trudne warunki do rolnictwa, zazwyczaj jest tam jałowa gleba i nieprzyjazny klimat.
EnglishThis means that the tactic of wearing down the authorities that is currently practised will be prohibited in the European Union in future.
To oznacza, że taktyka pokonania oporu władz stosowana obecnie będzie w przyszłości zabroniona w Unii Europejskiej.
EnglishIt would be a deceit practised on the peoples of Member States who have a right to decide independently on a matter of such importance.
Byłoby to oszustwo wobec społeczeństw państw członkowskich, które mają prawo samodzielnie decydować w tak ważnej kwestii.
EnglishThe incarceration of dissidents and political opponents is a typical feature of Communist States, but it is excessively practised in Cuba.
Więzienie dysydentów i politycznych przeciwników to typowa cecha państw komunistycznych, nadmiernie charakteryzująca Kubę.
EnglishWe practised that correctly.