"powerless" po polsku

EN

"powerless" - polskie tłumaczenie

EN powerless
volume_up
{przymiotnik}

powerless (też: helpless, inertial)
volume_up
bezsilny {przym. m.}
The trade union movement is rendered powerless by these rulings.
Orzeczenia te sprawiły, że ruch związków zawodowych stał się bezsilny.
Today we have to concede that Europe is powerless in this situation.
Musimy dziś przyznać, że Europa jest w tej sytuacji bezsilna.
European foreign policy should not remain powerless while the world changes.
Nie możemy pozwolić, by w miarę jak świat się zmienia, europejska polityka zagraniczna pozostawała bezsilna.

Przykłady użycia - "powerless" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith over 600 000 troops occupying the country, the Czechs and Slovaks are powerless.
Czesi i Słowacy są bezsilni wobec ponad 600 000 żołnierzy okupujących kraj.
EnglishEven the most sophisticated among us seem powerless to break this cycle.
Nawet najbardziej wyrafinowani spośród nas są bezsilni by wyrwać się z tego kręgu.
EnglishThis is something unprecedented and the African Union is totally powerless to deal with it.
To rzecz niebywała. Dzieje się to przy całkowitej bezradności Unii Afrykańskiej.
EnglishNations are powerless to act alone in the face of the major challenges of our times.
Stając wobec głównych wyzwań naszych czasów, narody nie są w stanie działać w pojedynkę.
EnglishAnd as we try to understand this broad movement across the Arab world, we are not powerless.
Jeśli postaramy się zrozumieć ten szeroki ruch w świecie arabskim, nie będziemy bezsilni.
EnglishIn the case of its own Member States, however, it has often been powerless following their accession.
Jednak w przypadku własnych państw członkowskich, po akcesji, była często bezradna.
EnglishToday we have to concede that Europe is powerless in this situation.
Musimy dziś przyznać, że Europa jest w tej sytuacji bezsilna.
EnglishEuropean foreign policy should not remain powerless while the world changes.
Nie możemy pozwolić, by w miarę jak świat się zmienia, europejska polityka zagraniczna pozostawała bezsilna.
EnglishEven somebody as strong and as talented as you will be powerless to face this financial crisis alone.
Nawet ktoś równie silny i utalentowany jak pan sam wobec kryzysu finansowego będzie bezradny.
EnglishAt this time we are, practically speaking, powerless and the only tool left to us is that of words.
W tej chwili praktycznie jesteśmy bezradni i jedyną naszą możliwością przeciwdziałania są słowa.
EnglishWorse still, 28 European dwarfs sat at the table: 27 Member States and one powerless Commission.
Co gorsza, przy stole siedziało 28 europejskich karłów: 27 państw członkowskich i bezsilna Komisja.
EnglishI voted in favour of it because, regardless of its size, every state is powerless in the face of vis maior.
Głosowałem za, bo bez względu na swoją potęgę każde państwo jest bezradne wobec vis maior.
EnglishFuture generations will be powerless in the face of the effects of climate change if no global action is taken today.
Jeśli dziś nie podejmiemy działań globalnych, przyszłe pokolenia będą bezradne.
EnglishExperience has taught us that it is powerless in many cases.
Jak pokazuje praktyka, w wielu przypadkach jest ona bezradna.
EnglishIf we fail to unblock this chapter, we will continue to be merely powerless and ineffective bystanders.
Jeśli nie odblokujemy tego rozdziału, będziemy nadal jedynie bezsilnymi i nieskutecznymi obserwatorami.
EnglishIf Europe fails to speak with one voice, it is powerless and cannot fulfil its potential role.
Jeżeli Europa nie jest w stanie mówić jednym głosem, to jest bezsilna i nie potrafi odegrać swojej potencjalnej roli.
EnglishIndeed, the courts are powerless to consider any evidence and cannot prevent unjust extradition.
Tak naprawdę sądy są bezsilne, jeśli chodzi o rozpatrywanie dowodów, i nie mogą zapobiec niesprawiedliwym ekstradycjom.
EnglishMan's powerless status has been made easier to cope with through his belief in a superpower entity he called 'God'.
W obliczu swojej bezradności człowiek ucieka się do wiary w siłę nadprzyrodzoną, którą nazywa "Bogiem”.
EnglishThe good thing is that we are not powerless.
Dobra wiadomość jest taka, że nie jesteśmy bezsilni.
EnglishAt the time, the European Community was powerless.
Wspólnota Europejska była wówczas bezsilna.