"powering" po polsku

EN

"powering" - polskie tłumaczenie

volume_up
power {rzecz.}
volume_up
power {przym.}

EN powering
volume_up
{przymiotnik}

powering
volume_up
zasilający {przym. m.}
powering
volume_up
napędzający {przym. m.}

Przykłady użycia - "powering" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe examples present the concept behind the PoE and powering calculation for an Axis camera.
Przykłady przedstawią koncepcję PoE i obliczania mocy dla kamer Axis.
EnglishAnd the robot is moving these instruments around, and powering them, down inside the body.
A robot zasila i porusza instrumentami wewnątrz ciała.
EnglishI suppose that, when our economies were powering ahead, we unfortunately left certain groupings behind.
Wydaje mi się, że w czasie gdy nasze gospodarki rozwijały się pełną parą, niestety pozwoliliśmy, by niektóre grupy pozostały w tyle.
EnglishThis is what's been powering the U.S. economy.
EnglishThat's fascinating and beautiful in itself, but we think that the mechanism for powering those fountains requires there to be lakes of liquid water beneath the surface of this moon.
Samo to jest fascynujące, ale sądzimy, że by fontanny te mogły działać, potrzebne są jeziora płynnej wody, pod powierzchnią księzyca.
EnglishWe have been using nuclear technology for energy production, pharmaceuticals manufacturing, and for powering submarines and icebreakers for 60 years.
Przez 60 lat wykorzystywaliśmy technologię jądrową do wytwarzania energii, do produkcji środków farmaceutycznych, jak również jako napęd okrętów podwodnych i lodołamaczy.