"potency" po polsku

EN

"potency" - polskie tłumaczenie

EN potency
volume_up
{rzeczownik}

potency (też: authority, force, might, power)
volume_up
moc {f.}
The 4’ -hydroxy metabolite has similar potency and COX-2 selectivity to lumiracoxib.
Metabolit 4 ’ - hydroksy ma podobną moc i COX- 2 selektywność jak lumirakoksyb.
The potency (IU) is determined using the European Pharmacopoeial chromogenic assay.
Moc (j. m.) jest oznaczana chromogeniczna technika barwienia zgodna z Farmakopea Europejska.
And using this system, we can test the potency of cancer drugs.
Przy pomocy tego systemu, możemy określać moc leków na raka.
potency (też: brawn, brunt, clout, force)
Variations of colour within this range do not affect potency.
Zmiana barwy w podanym zakresie nie ma wpływu na siłę działania leku.
The potency of this product should not be compared to that of another pegylated or non-pegylated protein of the same therapeutic class.
Siła działania tego związku nie powinna być porównywana z innymi pegylowanymi lub niepegylowanymi białkami z tej samej grupy terapeutycznej.
The potency is determined by measuring the ability of etanercept to neutralise the TNF -mediated growth inhibition of A375 cells.
Siłę działania etanerceptu wyznacza się określając jego, zależną od TNFα, zdolność do hamowania wzrostu komórek A375.
potency
potency (też: might, power, strength, sinew)

Przykłady użycia - "potency" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEven your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
Nawet w organach płciowych zwiększa się przepływ krwi, co wzmaga potencję seksualną.
EnglishVariations in colour within this range do not affect the potency of the product.
Zmiana zabarwienia w tym zakresie nie ma wpływu na działanie produktu.
English* inducing a mean titre in the chickens of the potency test of at least 11.2 (log2).
* indukujących średnie miano w teście potencji na kurczętach, co najmniej 11, 2 (log2).
EnglishIn addition, a more robust test for potency should be applied to the product in the future.
Ponadto w przyszłości dla produktu należy stosować dokładniejszy test mocy.
EnglishIn addition, a more robust test for potency should be applied to the product in the future.
Ponadto w przyszłości do produktu należy stosować dokładniejszy test mocy.
English* Antibody titre obtained according to the in vivo potency test in chickens.
* - miano przeciwciał uzyskane w teście mocy in vivo u kurcząt
EnglishThis transformation is responsible for the potency of the therapeutic class.
Diestry ulegają przemianom w skórze, co wiąże się z efektywnością działania tej klasy terapeutycznej.
EnglishAnd you can see clearly that the teas vary in their potency from less potent to more potent.
I możecie jasno zobaczyć, że herbaty różnią się w swojej mocy od najsłabszej do najmocniejszej.
EnglishVariations of colour within this range do not affect potency.
Zmiana barwy w podanym zakresie nie ma wpływu na siłę działania leku.
EnglishVariations of colour within this range do not affect potency.
Zmiana barwy w podanym zakresie nie ma wpływu na działanie leku.
EnglishMometasone furoate is a corticosteroid with high topical potency but little systemic effect.
Mometazonu furoinian jest kortykosterydom o silnym działaniu miejscowym i nieznacznym działaniu ogólnym.
EnglishIt is recommended that the vaccine be administered immediately after reconstitution to minimize loss of potency.
W celu zminimalizowania utraty mocy należy podać szczepionkę natychmiast po odtworzeniu.
EnglishEur. potency test
ekwiwalenty kłaczkowania; odpowiednik ≥ 30 j. m. / ml surowicy świnki morskiej w teście potencji Ph.
EnglishOn the basis of this, a justification should be provided for the minimum potency specified for the product.
Na podstawie tego należy przedstawić uzasadnienie minimalnej potencji określonej dla produktu.
EnglishThe potency (IU) is determined using the European Pharmacopoeia one-stage clotting assay.
Aktywność (w j. m.) jest określona na podstawie jednostopniowego testu krzepnięcia, zgodnego z Farmakopeą Europejską.
EnglishHowever, it is important to ensure that the pass limits of the potency test do not drift from the original.
Ważne jest jednak zapewnienie, aby limity testów mocy nie ulegały odchyleniu w stosunku do oryginału.
EnglishThe primary metabolite exhibits similar potency compared to sunitinib in biochemical and cellular assays.
W testach biochemicznych i komórkowych podstawowy metabolit sunitynibu wykazuje działanie podobne do sunitynibu.
EnglishEur. potency test
ekwiwalenty kłaczkowania; odpowiednik ≥ 30 j. m. / ml surowicy świnki morskiej w teście potencji Ph.
EnglishDasatinib is a potent, subnanomolar inhibitor of the BCR-ABL kinase with potency at concentration of 0.6-0.8 nM.
Dazatynib jest silnym, subnanomolarnym inhibitorem kinazy BCR- ABL, działającym w zakresie stężeń 0, 6- 0, 8 nM.
EnglishIf priapism is not treated immediately, penile tissue damage and permanent loss of potency may result.
W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencji.