"portable" po polsku

EN

"portable" - polskie tłumaczenie

EN portable
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
przenośny {przym. m.}
The scanners for these are getting small, less expensive and more portable.
Skanery wciąż się zmniejszają, tanieją i są bardziej przenośne.
The device is completely portable, and can be ... (Applause)
Urządzenie jest w pełni przenośne i może być... ~~~ (Oklaski)
I'm wearing a camera, just a simple webcam, a portable, battery-powered projection system with a little mirror.
Mam na sobie kamerę, zwykłą kamerkę internetową, przenośny projektor na baterie z małym lusterkiem.
portable (też: buoyant, easy, floaty)
volume_up
nośny {przym. m.}

Przykłady użycia - "portable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHigh-density polyethylene portable bottle of 500 ml containing 490 ml of the oral solution.
Butelka (500 ml) z polietylenu o wysokiej gęstości, zawierająca 490 ml roztworu doustnego.
EnglishThe scanners for these are getting small, less expensive and more portable.
Skanery wciąż się zmniejszają, tanieją i są bardziej przenośne.
EnglishHigh-density polyethylene portable bottle of 1000 ml containing 980 ml of the oral solution.
Butelka (1000 ml) z polietylenu o wysokiej gęstości, zawierająca 980 ml roztworu doustnego.
EnglishInsuman Infusat has been specially designed for use in external portable insulin pumps.
Insuman Infusat przeznaczony jest do stosowania w zewnętrznych, przenośnych pompach insulinowych.
EnglishYou can see how portable and handy it was to have your own Guttenberg in 1455.
Widać jak zgrabny i poręczny był własny Gutenberg w 1455.
EnglishThe I-Neb AAD System is a portable, hand-held, vibrating mesh technology nebuliser system.
Aparat I- Neb AAD jest przenośnym ręcznym systemem do nebulizacji z technologią wibrującej siatki.
EnglishApart from the awards it's won, it's portable and it's certified.
Poza wygranymi nagrodami, jest przenośne i posiada atest.
EnglishThe device is completely portable, and can be ... (Applause)
Urządzenie jest w pełni przenośne i może być... ~~~ (Oklaski)
EnglishItalians do great food, but it's not very portable, generally.
Włosi robią świetne jedzenie, ale niezbyt nadające się do noszenia Nie jesteśmy zbyt dobrzy w jedzeniu.
EnglishWell, scream buddy is a portable space for screaming.
Krzykliwy kumpel jest przenośną przestrzenią do krzyczenia.
EnglishInsulin Human Winthrop Infusat has been specially designed for use in external portable insulin pumps.
Insulin Human Winthrop Infusat przeznaczony jest do stosowania w zewnętrznych, przenośnych pompach insulinowych.
EnglishAnd the vast majority of this first computer was a portable device that you could keep in the back of your pocket.
Większość z tych pierwszych komputerów była przenośna.
EnglishRecharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
Ładowanie w okamgnieniu tego przenośnego zestawu słuchawkowego, który oferuje wyjątkową konstrukcję i doskonałą jakość dźwięku.
EnglishEyewitness news reporter Stacy Sager tonight, with a small and portable machine that literally zaps your migraines away.
Nasza reporterka na własne oczy zobaczyła, jak mała przenośna maszynka może dosłownie wykasować migrenę.
Englishportable document software
oprogramowanie do tworzenia dokumentów przenośnych
EnglishA portable, compact design Jabra Speak™ 410 has a compact design and a travel case that make it well-suited for transport.
Przenośna, kompaktowa konstrukcja Jabra Speak™ 410 ma kompaktową budowę oraz posiada pokrowiec, który ułatwia transport zestawu.
EnglishOptimised for superior performance with portable devices - Jabra Vox packs powerful Dolby® sound and convenient features.
Zoptymalizowane pod kątem współpracy z urządzeniami przenośnymi – Jabra Vox zapewnia imponujący dźwięk Dolby® oraz wygodne funkcje.
EnglishCompany schemes and individual savings should be portable from one employer to another, and across countries.
Powinna istnieć możliwość przenoszenia systemów zakładowych i indywidualnych oszczędności od jednego pracodawcy do drugiego oraz pomiędzy państwami.
EnglishPortable Document Format
EnglishPortable Network Graphics