EN please
volume_up
{przysłówek}

please
volume_up
proszę {przysł.}
Please, please, please, will this place, just for once, get real!
Proszę, proszę, proszę, niech tym miejscu, chociaż przez chwilę, ktoś pomyśli o rzeczywistości!
Please, please, stop referring to yourselves as "consumers."
Proszę, proszę, przestańcie nazywać siebie "konsumentami".
Please follow the instructions provided with the Avostartclip.
Proszę postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną z przyrządem Avostartclip.
please
volume_up
poproszę {przysł.}
So quickly, a two-digit number please. ~~~ Audience: 37.
Zaczynamy -- poproszę dwucyfrową liczbę.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Poproszę klucz do pokoju numer ___ .

Synonimy (angielski) dla "please":

please
English

Przykłady użycia - "please" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishIf you have any question about use of Flebogammadif please ask your doctor.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
EnglishIf you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.
EnglishPlease do not change the dosage and treatment schedule without consulting your doctor.
Nie należy zmieniać dawkowania ani schematu leczenia bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you need to have any vaccinations, please inform your doctor beforehand.
Jeżeli zachodzi konieczność szczepienia, należy wcześniej poinformować lekarza.
EnglishWill you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
Czy może Pan dziś wieczorem złożyć obietnicę, że uzyskają to, o co proszą?
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeżeli zauważysz inne działania uboczne, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
EnglishWell done, and please continue - you will have the support of the European Parliament.
Brawo! Prosimy kontynuować - będzie pan miał wsparcie Parlamentu Europejskiego.
EnglishLadies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
Panie i panowie! Pozostańmy wierni tej sprawie również w nadchodzącym okresie.
EnglishPlease inform your doctor if you are taking medicines according to the following list.
Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje leki wymienione poniżej.
EnglishIf you have further questions, please ask your doctor, midwife or pharmacist.
W przypadku dodatkowych pytań należy zwrócić się do lekarza, położnej lub farmaceuty.
EnglishIf you have further questions, please ask your doctor, nurse or pharmacist.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
EnglishTo minimise local irritation, please select a different injection site each day.
Aby zmniejszyć miejscowe podrażnienie, należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia.
EnglishPlease refer to the Summary of Product Characteristics for fosaprepitant.
Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla fosaprepitantu.
EnglishPlease ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
EnglishPlease note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
Należy jednak zauważyć, że arkusze informacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
EnglishWould the Commission please outline the action taken on this resolution?
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?
EnglishPlease note that this doesn't establish a permanent connection between the accounts.
Pamiętaj, że nie oznacza to ustanowienia stałego połączenia między kontami.