EN

play {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
play (też: act, game, sport)
All ages, solo play, body play, games, taunting.
Ludzie w różnym wieku, gra w pojedynkę, gra ciałem, zabawy wspólne, kpiny.
It is not just a play on words but a real hope that must materialise.
To nie jest tylko gra słów, ale prawdziwa nadzieja, która musi się zmaterializować.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
Spectator play, ritual play -- we're involved in some of that.
Zabawa przez obserwację, rytuały -- w tym też bierzemy udział.
And we said, "Well what about play and recess?" ~~~ And they said, "Ha.
Powiedzieliśmy: - No dobrze, ale co z zabawą i przerwami?
The secret is that play is the key to these capacities.
Tym kluczem jest zabawa, to ona rozwija te umiejętności.
2. Technika
play (też: slack)
volume_up
luz {m.} (odcinek, kąt)

Przykłady użycia - "play" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishThe European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
Bez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.
EnglishInvitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.
Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)
EnglishYou know, they say, never play with your food -- but I always play with things.
Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.
EnglishYour seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.
Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.
EnglishThe Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.
EnglishWe believe that human rights defenders play an indispensable role in society.
Uważamy, że obrońcy praw człowieka odgrywają niezastąpioną rolę w społeczeństwie.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
EnglishLet us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Miejmy nadzieję, że będzie nadal odgrywać tę rozsądną, przemyślaną i wrażliwą rolę.
EnglishThe report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
EnglishEurope must play an active role, be a factor for reform, a catalyst for development.
Europa musi pełnić aktywną rolę, być czynnikiem reformy i katalizatorem rozwoju
EnglishThis is no more than well-organised political play-acting between left and right.
Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
W walce z wykluczeniem społecznym istotną rolę odgrywają także fundusze strukturalne.
EnglishSecondly, we are calling for clear rules of play when it comes to visa facilitation.
Po drugie, apelujemy o jasne reguły gry w odniesieniu do ułatwień w wydawaniu wiz.
EnglishThis is a courtyard in Europe, and a mixture of 124 different kinds of play.
Tutaj widzimy europejski dziedziniec, i mieszankę 124 różnych rodzajów zabawy.
EnglishThe European Union must not play the part of a supranational fruit police.
Unia Europejska nie może pełnić roli ponadnarodowej policji w dziedzinie owoców.
EnglishEurope must play a pioneering role, in particular in the international arena.
Europa musi odgrywać pionierską rolę, szczególnie na arenie międzynarodowej.
EnglishWe, as Members of this Parliament, have an essential role to play in that respect.
My, jako posłowie do PE, mamy do odegrania zasadniczą rolę w tym względzie.
EnglishTherefore, we must all play our part to ensure that real convergence occurs.
Dlatego wszyscy musimy dołożyć starań, aby zapewnić rzeczywistą konwergencję.
EnglishIn the same year she moved to the Dortmunder Theater as senior play director.
W tym samym roku objęła stanowisko głównej reżyserki w teatrze dortmundzkim.

"play a game" - polskie tłumaczenie

play a game
Polish
  • zagraj w grę
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"play a gig" - polskie tłumaczenie

play a gig
Polish
  • zagraj na koncercie
  • grać koncert
Więcej chevron_right

"play a golf" - polskie tłumaczenie

play a golf
Polish
  • zagrać w golfa
  • grać w golfa
Więcej chevron_right