"planet" po polsku

EN

"planet" - polskie tłumaczenie

volume_up
planet {rzecz.}
PL
PL

"planeta" - angielskie tłumaczenie

EN

EN planet
volume_up
{rzeczownik}

planet
It's the whole planet, the entire planet, continents and oceans together.
To cała planeta, cała planeta, razem z kontynentami i oceanami.
Again, you know, mental, visual, 10 planets, one planet, 10 planets, one planet.
Postarajcie to sobie wyobrazić: 10 planet, jedna planeta, 10 planet, jedna planeta.
We're already an urban planet; that's especially true in the developed world.
Jesteśmy zurbanizowaną planetą, zwłaszcza w rozwiniętym świecie.

Synonimy (angielski) dla "planet":

planet

Synonimy (polski) dla "planeta":

planeta

Przykłady użycia - "planet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Wtedy będziemy mogli efektywnie zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem dla tej planety.
EnglishI mean, there are just so many stupid, annoying... won' thless people on this planet.
Znaczy, jest tyle głupich, irytujących... beznadziejnych ludzi na tej planecie.
EnglishAnd here are some of the other categories, if you look at the whole planet.
I tutaj znajduje się kilka z innych kategorii, jeśli spojrzymy na całą planetę.
English~~~ It's too much energy on a planet.
Jeśli jest za dużo uranu, potasu czy toru, też prawdopodobnie nie ma życia.
EnglishWe are on a planet of seven billion people, five billion mobile subscriptions.
Na Ziemi żyje nas 7 miliardów, a wykupiliśmy 5 miliardów abonamentów telefonicznych.
EnglishThere are some creatures on this planet already that don't really do aging.
Już teraz żyją na naszej planecie stworzenia, które tak naprawdę się nie starzeją.
EnglishThese issues are important for Europe and for the future of our entire planet.
Zagadnienia te są ważne dla Europy i dla przyszłości całej naszej planety.
EnglishAt the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
Na drugim końcu planety, na Antarktydzie, znajdują się największe zapasy lodu na Ziemi.
EnglishThese examples are just the first glimpse of our ignorance of life on this planet.
Te przykłady to jedynie rzut oka na naszą niewiedzę życia na tej planecie.
EnglishBut we find those entrepreneurs who put people and the planet before profit.
Szukamy przedsiębiorców, którzy mieszkańców planety stawiają przed dochodem.
EnglishNow some of you are sitting here thinking, "What planet are these people on?
Niektórzy z was siedzą tu i myślą sobie "Czy ci ludzie urwali się z choinki?
EnglishIndeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
W rzeczywistości pustynnienie dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale całej planety.
EnglishWorse than the money involved, lives will be destroyed all over the planet.
Gorszym problemem niż środki finansowe, będzie zniszczenie życia na całej planecie.
EnglishNor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet.
Nie możemy również zaakceptować zwlekania wobec potrzeby ochrony naszej planety.
EnglishThere's not an animal on this planet that will copulate with anything that comes along.
Nie ma na tym świecie istoty, która będzie kopulować z kimkolwiek kto się nawinie.
EnglishIn the lifetimes of many of us here, population on this planet will have trebled.
W okresie życia wielu spośród tu obecnych liczba ludności tej planety ulegnie potrojeniu.
EnglishWe know that 0.3% of the planet's deserts could supply the entire world with energy.
Wiemy, że 0,3% pustyń na ziemi mogłoby zapewnić energię dla całej planety.
EnglishAnd we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
Zrobiliśmy pierwszy odwiert w największym na Ziemi pływającym lodowcu szelfowym.
EnglishSo anyway, let me continue on showing you a little bit about the beauty of that planet.
Teraz pokażę wam piękno tej planety. ~~~ Teraz pokażę wam piękno tej planety.
EnglishWe all live in the same planet, but there's still a great deal of poverty in the world.
Wszyscy żyjemy na tej samej planecie ale nadal jest mnóstwo biedy na świecie.