"plain speaking" po polsku

EN

"plain speaking" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "plain speaking" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "plain speaking"

plain rzeczownik
plain przymiotnik
speaking przysłówek
Polish
to speak czasownik

Przykłady użycia - "plain speaking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDictatorships need plain speaking, my friends.
Przyjaciele! Wobec dyktatorów należy odnosić się jasno.
EnglishI think that it is fair to say, and I believe in plain speaking, that Parliament was quicker in deciding this than the Council.
Uważam, że sprawiedliwe jest stwierdzenie, a wierzę w szczere słowa, iż Parlament podjął decyzję w tej sprawie szybciej od Rady.
EnglishWe deal in plain speaking.
EnglishI therefore appreciate Commissioner Rehn's plain speaking: we must not create a waiting room for countries which aspire to membership, and enlargement has a future.
Dlatego też doceniam jasną wypowiedź komisarza Rehna: nie wolno nam tworzyć poczekalni dla krajów, które aspirują do członkostwa, a rozszerzenie ma przyszłość.

Pozostałe hasła

English
  • plain speaking

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.