"pitfall" po polsku

EN

"pitfall" - polskie tłumaczenie

EN pitfall
volume_up
{rzeczownik}

1. "problem"

pitfall (też: bugbear, difficulty, hurdle, issue)
Only in this way will Europe, in a period of global economic crisis and global competition from all quarters, be able to overcome the challenges and pitfalls of the 21st century.
Tylko w ten sposób Europa w dobie światowego kryzysu gospodarczego oraz globalnej konkurencji ze wszystkich stron zdoła uporać się z wyzwaniami i problemami XXI wieku.
pitfall (też: annoyance, bother, effort, hassle)

2. "trap"

pitfall (też: ambush, pit, trap, catch)
The second pitfall to avoid is that of turning this Commission into a mere general secretariat of the Council.
Drugą pułapką, jakiej należy uniknąć, jest sprowadzenie tej Komisji do roli sekretariatu Rady.
But I think the biggest conceptual pitfall that cybertopians made is when it comes to digital natives, people who have grown up online.
Ale wydaje mi się, że największą pułapką pojęciową stworzoną przez cyber-utopian są "ludzie ery Internetu", czyli ludzie którzy dorastali online.
But I would like to point out two pitfalls here.
Chciałabym jednak wskazać tutaj na dwie pułapki.

Synonimy (angielski) dla "pitfall":

pitfall

Przykłady użycia - "pitfall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we must avoid the pitfall of seeing the pre-intervention situation through rose-tinted glasses.
Nie możemy jednak popełnić błędu i spoglądać na sytuację sprzed interwencji przez różowe okulary.
EnglishOn the other hand, however, we must avoid the pitfall of making emotional and unfounded decisions about whether to keep or abandon nuclear energy.
Z drugiej strony jednak musimy uniknąć pułapki podejmowania emocjonalnych i nieuzasadnionych decyzji dotyczących utrzymania energii jądrowej lub rezygnacji z niej.
EnglishHowever, I want to draw your attention to the fact, once again, that we must avoid the pitfall of using these funds in future as a means for punishing Member States.
Chcę jednak raz jeszcze zwrócić państwa uwagę na to, że musimy unikać pułapki polegającej na stosowaniu w przyszłości tych funduszy jako środka do karania państw członkowskich.