"pirate" po polsku

EN

"pirate" - polskie tłumaczenie

volume_up
pirate {rzecz.}
PL
volume_up
to pirate {czas. przech.}

EN pirate
volume_up
{rzeczownik}

pirate (też: raider, buccaneer)
So, the first thing that we did is we gave adults a version of the pirate problem that we gave to the kids.
Daliśmy dorosłym do rozwiązania dorosłą wersję problemu z piratami.
(EL) Madam President, it is a fact that Somali pirates are a threat to international shipping.
(EL) Pani przewodnicząca! To prawda, że piraci somalijscy stanowią zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi.
SW: There you go. ~~~ And what do pirates like to drink?
SW: A wiesz co piraci lubią pić?

Przykłady użycia - "pirate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. ~~~ First of all, it was a pirate supply store, which is insane.
Po pierwsze, to był sklep z zaopatrzeniem dla piratów, wariactwo.
EnglishYou were saying that you were really embarrassed, because you're in love with a pirate?
Mówiłaś, że jesteś zawstydzona, bo zakochałaś się w piracie.
EnglishBut people would come in -- and this was before the pirate movies and everything!
Ludzie przychodzili, i to przed filmami o piratach
EnglishAnd here comes the natural enemy, minute pirate bug, "minute" because it is rather small.
A oto naturalny wróg, dziubałek, jest bardzo mały.
EnglishAt these times, they are therefore at risk of pirate attack.
W tym czasie są narażone na ataki ze strony piratów.
EnglishAnd he puts his cheese sandwich over here on top of the pirate chest.
EnglishAnd if we spread those minute pirate bugs, the good ones, for example, in a sweet pepper plot, they go to the flowers.
I jeśli rozprzestrzenimy te małe dziubałki, te dobre, na przykład na poletko papryki, one idą do kwiatów.
EnglishAnd then somebody alerted us to the fact that maybe there was a trust gap, because we were operating behind a pirate supply store.
Wtedy ktoś zwrócił uwagę, że może chodzi o brak zaufania, bo funkcjonujemy za sklepem dla piratów.
EnglishMr President, we in the Swedish Pirate Party support the compromise that was reached in conciliation.
Panie przewodniczący! My, członkowie szwedzkiej Partii Piratów, popieramy kompromis osiągnięty w wyniku postępowania pojednawczego.
English(ES) Madam President, the fishing boats that fish in the Indian Ocean are suffering a wave of pirate attacks.
(ES) Pani Przewodnicząca! Łodzie rybackie prowadzące połowy na Oceanie Indyjskim doświadczają fali napadów ze strony piratów.
EnglishYou know the pirate tribe is a fascinating one.
EnglishThe resolution had been put forward by the Green Group (including the Pirate Party), the Social Democrats, the Liberals and the left.
Rezolucja została złożona przez Grupę Zielonych (w tym Partię Piratów), socjaldemokratów, liberałów i lewicę.
EnglishThis is the pirate supply store.
EnglishA pirate copy has been leaked.
EnglishThis pirate is called Joshua.
EnglishI believe that we must step up coordination, but we have a duty to intervene, to prevent pirate organisations from strengthening their positions.
Uważam, że musimy przyspieszyć koordynację, ale mamy też obowiązek interweniować i zapobiegać wzmocnieniu pozycji organizacji pirackich.
EnglishAnd in 30,000 square meters of state-of-the-art greenhouses, there, we are mass-producing those predatory mites, those minute pirate bugs, those parasitic wasps, etc., etc.
Na 35 000 metrach kwadratowych supernowoczesnych szklarni produkujemy masowo te drapieżne roztocza, te dziubałki, te owadziarki, itp.
EnglishIn an ongoing copyright case against Pirate Bay in a Swedish court, Parliament commented on the question of guilt while the case was still in progress.
W toczącej się przed sądem szwedzkim sprawie dotyczącej praw autorskich przeciwko The Pirate Bay, Parlament wypowiedział się w sprawie winy jeszcze przed zakończeniem procesu.
EnglishIn my home country, the question of access to compositions on the Internet is being debated, particularly after the prominent trial that resulted in the Pirate Bay ruling.
W moim rodzinnym kraju debatuje się o kwestii dostępu do utworu przez Internet, szczególnie po spektakularnym procesie, w którym wydano wyrok w sprawie Pirate Bay.
EnglishIn addition, we call for European vessels fishing in the southern Indian Ocean to be protected from pirate attacks under Operation Atalanta in the same way as merchant vessels are.
Ponadto wzywamy do ochrony statków rybackich w południowej części Oceanu Indyjskiego przed atakami pirackimi w taki sam sposób, w jaki chronione są statki handlowe.