"pious hopes" po polsku

EN

"pious hopes" - polskie tłumaczenie

EN pious hopes
volume_up
{liczba mnoga}

1. przenośny

pious hopes
volume_up
pobożne życzenia {niemęskoos.}
In fact, it will take not only volition, fine words and pious hopes, but also genuine action which challenges our present lifestyle.
Inaczej mówiąc, potrzebne będą nie tylko dobra wola, ładne słówka i pobożne życzenia, ale również rzeczywiste działania, które zagrażają naszemu obecnemu stylowi życia.
It might be better to say that some pious hopes are expressed that finally, the interests of customers and workers should be taken into account.
Być może lepiej byłoby stwierdzić, że w tekście zostały wyrażone pewne pobożne życzenia, że w końcu należałoby brać pod uwagę interesy klientów i pracowników.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "pious hopes"

pious przymiotnik
hopes rzeczownik
Polish
to hope czasownik
hope rzeczownik
Polish

Przykłady użycia - "pious hopes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToo often in this report we content ourselves with lofty aims and pious hopes.
W zbyt wielu punktach tego sprawozdania zadowalamy się wzniosłymi celami i pobożnymi życzeniami.
EnglishCarbon emissions will not be prevented by pious hopes and promises, unless they become part of the directive itself.
Emisje dwutlenku węgla nie znikną dzięki pobożnym życzeniom i obietnicom, jeśli nie zostaną wcielone w treść dyrektywy.