"piano" po polsku

EN

"piano" - polskie tłumaczenie

volume_up
piano {rzecz.}
volume_up
piano {przysł.}
PL
PL

"piano" - angielskie tłumaczenie

volume_up
piano {przysł.}
EN
volume_up
piać {czas. ndk}
EN

EN piano
volume_up
{rzeczownik}

piano (też: pianoforte)
(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.
(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.
(Piano) You can see it by looking at my head.
(fortepian) Możecie to zaobserować patrać na ruchy mojej głowy.
(Piano) I see some of you recognize this child.
(fortepian) Widzę, że niektórzy z Was rozpoznali to dziecko.
piano (też: upright piano)
To play the piano, you need the black keys -- - And the white keys.
Żeby grać na pianinie potrzebujecie czarnych klawiszy...
Now, of course it takes years to learn how to master a grand piano with a million keys.
Oczywiście nauka gry na pianinie z milionem klawiszy trwa lata.
One is I want to remind you of what a seven-year-old child sounds like when he plays the piano.
Jedna polega na tym, aby przypomnieć nam jak wygląda 7-mio latek grający na pianinie.

Synonimy (angielski) dla "piano":

piano

Przykłady użycia - "piano" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet me just end by saying that this is what happens when you put Africa in a piano, OK.
Zakończę stwierdzeniem, że takie rzeczy dzieją się, gdy włożymy Afrykę do fortepianu, OK?
EnglishAnd so through this piano keyboard, we now have the means to take a musical process and study it.
I dzięki temu keyboardowi mamy sposób by zacząć proces muzyczny i przebadać go.
EnglishOne is I want to remind you of what a seven-year-old child sounds like when he plays the piano.
Jedna polega na tym, aby przypomnieć nam jak wygląda 7-mio latek grający na pianinie.
EnglishNow, of course it takes years to learn how to master a grand piano with a million keys.
Oczywiście nauka gry na pianinie z milionem klawiszy trwa lata.
EnglishShe wasn't forced to learn the piano; she saw a researcher play the instrument and took an interest.
Nie zmuszano jej do gry. ~~~ Zobaczyła, jak gra jedna z badaczek, co ją zainteresowało.
EnglishAnd not long after I got my cochlear implant, I started learning how to play piano.
Niedługo po tym, zacząłem uczyć się gry na pianinie.
EnglishAfterwards, I played a piano track underneath so that the singers would have something to listen to.
Potem dograłem podkład fortepianu aby wykonawcy mieli czego słuchać.
EnglishSo when you go into the recording session, you get to stop after every piece and rebuild the piano if you need to.
Kiedy więc nagrywamy, musimy robić przerwę po każdym utworze na przegląd pianina.
English(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
Widzę, że pan w pierwszym rzędzie zrobił "Mmmm".
English(Video) Charles Limb: This is a plastic MIDI piano keyboard that we use for the jazz experiments.
(Film) Charles Limb: To jest plastikowy keyboard MIDI który używamy podczas jazzowego eksperymentu.
EnglishTo play the piano, you need the black keys -- - And the white keys.
Żeby grać na pianinie potrzebujecie czarnych klawiszy...
EnglishSo this is a musician, Mike Pope, one of the world's best bassists and a fantastic piano player.
Tak więc, to jest Mike Pope, jest muzykiem, jeden z najlepszych basistów na świecie i wspaniały klawiszowiec.
EnglishAnd I even loved seeing behind her; I could see the little teddy bear sitting on the piano behind her in her room.
Dostrzegłem za nią w pokoju małego pluszowego misia na pianinie.
EnglishThis is a steel drum here that has been modified, and that's what happens when you put Africa in a piano.
To jest bęben stalowy, steel pan, po przeróbce. ~~~ Takie rzeczy się dzieją, gdy włożycie Afrykę do fortepianu.
EnglishAnd, you know, it's a thing your piano teacher teaches you, but we never had a science behind these kinds of things.
Wiecie, to jest rzecz, której uczy nauczyciel gry na pianinie, ale nigdy nie było to zbadane naukowo.
EnglishSo this object is supposed to be displayed on your desk, or on your piano, where you are supposed to spend most of your time in the day.
Powinien on stać na biurku, albo pianinie, tam gdzie spędzacie najwięcej czasu.
EnglishThis time Panbanisha is playing the electric piano.
Tym razem Panbanisha gra na organach elektrycznych.
EnglishAnd Nimoy, I'm sorry, Spock sits down at the piano, and he starts playing this Brahms waltz, and they all dance to it.
Wtedy Nimoy, przepraszam, Spock siada przy pianinie i zaczyna grać walc Brahmsa, a wszyscy zaczynają do tego tańczyć.
EnglishIf you look on this, imagine a piano keyboard.
EnglishThis is a pile of junk that when you view it from one particular angle, you see its reflection in the mirror as a perfect piano.