"pet" po polsku

EN

"pet" - polskie tłumaczenie

volume_up
pet {rzecz.}
volume_up
pet {przym.}
PL

"pet" - angielskie tłumaczenie

EN pet
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. zdrobnienie

1. ogólne

pet
volume_up
zwierzę {n.} (chowane w domu)
All pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.
Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a szczepienie to musi być wpisane w paszporcie.
There is therefore provision for the health of both pet and farm animals.
Jest to więc również przykład dbałości o zdrowie zwierząt domowych i hodowlanych.
Istnieją pewne reguły... roślina, zwierze, osoba.
As an EU national, you can freely travel with your cat, dog or ferret if it has a European pet passport.
Jako obywatel UE możesz podróżować po jej terytorium ze swoim kotem, psem lub fretką, pod warunkiem że Twój ulubieniec posiada europejski paszport dla zwierząt domowych.
(Laughter) Here's another pet one of mine: you have a printer.
~~~ (Śmiech) Oto inny mój ulubieniec: masz drukarkę.
All pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.
Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a szczepienie to musi być wpisane w paszporcie.
And then, you know when a pet has an operation and they shave a bit of the skin and get rid of the fur -- in order to get you to go into the seed cathedral, in effect, we've shaved it.
A potem, wiecie jak zwierze domowe ma operację i zgalają kawałek skóry i pozbywają się sierści -- abyście mogli wejść do katedry nasion, w efekcie, ogoliliśmy ją.
pet

2. zdrobnienie

trending_flat
"of a child"

pet
volume_up
skarb {m.} [zdr.] (o dziecku)
pet
volume_up
skarbek {m.} [zdr.] (o dziecku)

Przykłady użycia - "pet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCardboard boxes with either 1 or 10 PET vials of 20, 50, 100, 200 or 500 ml.
Pudełka kartonowe zawierające 1 lub 10 butelek PET z 20, 50, 100, 200 lub 500 ml.
EnglishPolyethylene terephtalate (PET) bottles with rubber closures and aluminium capsules
Butelki z tereftalanu polietylenu (PET) z gumowym zamknięciem i aluminiowe kapsułki.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Rok później – pomarańczowy i biały oznacza maksymalny przepływ krwi.
EnglishThis is not an issue for political grandstanding or, indeed, promoting pet projects.
Nie jest to kwestia głównych trybun politycznych ani promowania dopieszczonych projektów.
EnglishWe've seen transmission to wild cats and domestic cats, and now also domestic pet dogs.
Zarażają się już dzikie koty i koty domowe, a teraz także oswojone psy.
EnglishAnd I'm going to get choked up, because this is my first pet, and she passed away two years ago.
Chciałam się powiesić, to było moje pierwsze zwierzątko, odeszło dwa lata temu.
EnglishAmber coloured multiple-dose polyethylene terephthalate (PET) bottles in a 60 ml size.
Butelki wielodawkowe z politereftalanu etylenu (PET) w kolorze bursztynowym o pojemności 60 ml.
EnglishI wanted to be a paleontologist, a dinosaur paleontologist, and I wanted to have a pet dinosaur.
Zostać paleontologiem badającym dinozaury i mieć własnego dinozaura.
EnglishMany MEPs are concentrating on pet projects and pork-barrel spending.
Wielu posłów skupia się na swoich ukochanych projektach i kosztownym pozyskiwaniu lokalnych wyborców.
Englishml Glass 20 ml PET 50 ml Glass 50 ml PET 100 ml Glass 100 ml PET
ml szkło 20 ml PET 50 ml szkło 50 ml PET 100 ml szkło 100 ml PET
EnglishYou go to the pet store or the toy store, and you can buy these things.
Idziecie do sklepu zoologicznego i tam możecie je kupić.
EnglishBottle (glass or PET) Bottle (glass or PET) Vial (glass)
Butelka (szklana lub PET) Butelka (szklana lub PET) Fiolka (szklana)
Englishml or 500 ml bottles of glass, hydrolytical class type II or of polyethylene terephthalate (PET).
Eur lub tereftalan polietylenu PET) 250 ml, 500 ml, korki z gumy nitrylowej, kodowane kapsle aluminiowe.
EnglishKoko once blamed her pet kitten for ripping a sink out of the wall.
Koko oskarżyła go raz o wyrwanie zlewu ze ściany.
EnglishShe doesn't drink, she doesn't pet, she hasn't been to college yet.
Nie pije, nie pali, nie była jeszcze w collegu.
EnglishAmber-coloured polyethylene terephthalate (PET) bottle with a child-resistant closure.
Butelka z tereftalanu polietylenu (PET) o barwie bursztynowej zaopatrzona w zamknięcie zabezpieczające przed dostępem dzieci.
EnglishPackaging bottle (HDPE) bottle (PET) bottle (PET)
Rodzaj opakowania Butelka (HDPE) Butelka (PET) Butelka (PET)
Englishbottle (PET) bottle (HDPE) blister (PVC) bottle (HDPE)
Butelka (PET) Butelka (HDPE) Blister PVC Butelka (HDPE)
EnglishBottles made of polyethylene terephthalate, PET, will sink in seawater and not make it this far from civilization.
Butelki zrobione z politereftalanu etylenu, PET, utonęłyby i nie dotarłyby tak daleko od cywilizacji.
EnglishAnd you can see this PET scan of a mouse -- what we call a pet PET.