"personal identity" po polsku

EN

"personal identity" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "personal identity" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "personal identity"

personal przymiotnik
person rzeczownik
identity rzeczownik

Przykłady użycia - "personal identity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs you grow during childhood and age during adulthood, your personal identity changes slowly.
Kiedy człowiek rozwija się w dzieciństwie i dorośleje później, zmienia się powoli jego tożsamość.
EnglishTo this day, none of the employees have a personal identity number, the so-called Folkbokföring number.
Do dziś żaden z pracowników nie ma osobistego numeru identyfikacyjnego, tzw. numeru Folkbokföring.
EnglishOn a personal note, it will actually be the third time in ten years that I have had personal identity documents issued.
Osobiście będę musiał uzyskać dokument tożsamości po raz trzeci w ciągu minionych dziesięciu lat.
Englishpersonal identity number
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
EnglishAnd perhaps other aspects of your personal identity -- maybe your personality and your intellect -- maybe they're also encoded in the connections between your neurons.
Inne aspekty tej tożsamości osobowość czy intelekt może także są zapisane w tych połączeniach.
EnglishBut what concerns me even more is that in my country it will be the second time during the last ten years that new personal identity documents have been introduced.
Lecz jeszcze większe moje obawy budzi to, że w moim kraju powstanie konieczność wprowadzenia nowych dokumentów tożsamości po raz drugi w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Pozostałe hasła

English
  • personal identity

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.