"per mille" po polsku

EN

"per mille" - polskie tłumaczenie

PL

EN per mille
volume_up
{rzeczownik}

per mille (też: part-per-thousand, per mil)
Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.
In both cases, we are concerned with fractions of a per mille of these countries' gross national products.
W obydwu przypadkach chodzi o ułamki promila produktów narodowych brutto tych państw.
On the other hand, it is apparent that the socio-economic profit from this increase in trade is very modest, perhaps 3-5 per mille of GNP, which is a one-off profit.
Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że społeczno-gospodarcze korzyści tego wzrostu handlu są bardzo skromne, być może 3-5 promili PKB, co stanowi jednostkowy profit.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "per mille"

Per rzeczownik
Polish
per zaimek
Polish
mill rzeczownik

Przykłady użycia - "per mille" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAgain, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.
EnglishIn both cases, we are concerned with fractions of a per mille of these countries' gross national products.
W obydwu przypadkach chodzi o ułamki promila produktów narodowych brutto tych państw.
EnglishOn the other hand, it is apparent that the socio-economic profit from this increase in trade is very modest, perhaps 3-5 per mille of GNP, which is a one-off profit.
Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że społeczno-gospodarcze korzyści tego wzrostu handlu są bardzo skromne, być może 3-5 promili PKB, co stanowi jednostkowy profit.