EN peg
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

peg (też: dowel, tee, cleat, stud)
volume_up
hak {m.}
peg (też: bung, kingpin, pivot, spile)
peg (też: bung)
peg (też: stake)
peg
peg (też: tent peg)
volume_up
śledź {m.} (do namiotu)

2. Ekonomia

peg

3. Brytyjski angielski

Przykłady użycia - "peg" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishViraferonPeg is not recommended for use in patients under the age of 18 years.
Nie zaleca się stosowania leku ViraferonPeg u pacjentów poniżej 18 roku życia.
Englishsadness, dejection, etc) while on treatment with PegIntron (see section 4).
smutku, przygnębienie, itd.) w czasie stosowania leku PegIntron (patrz punkt 4).
EnglishViraferonPeg is given once a week as a subcutaneous injection (under the skin).
Preparat ViraferonPeg podaje się raz w tygodniu we wstrzyknięciu podskórnym.
Englishsadness, dejection, etc) while on treatment with ViraferonPeg (see section 4).
smutku, przygnębienie, itd.) w czasie stosowania leku ViraferonPeg (patrz punkt 4).
EnglishYour doctor has determined your dose of ViraferonPeg based on your weight.
Właściwą dawkę leku ViraferonPeg ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
EnglishYour doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject PegIntron.
Lekarz prowadzący lub jego asystent poinformuje jak samodzielnie wstrzyknąć PegIntron.
EnglishRenal clearance appears to account for 30 % of total clearance of PegIntron.
Klirens nerkowy stanowi około 30 % klirensu całkowitego preparatu PegIntron.
EnglishPeg Intron Cm ax and AUC measurements increase in a dose-related manner.
Wartości Cmax i AUC preparatu PegIntron zwiększają się w sposób zależny od dawki.
EnglishDo not use PegIntron after the expiry date which is stated on the carton.
Nie stosować leku PegIntron po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
EnglishIn the first study, ViraferonPeg was more effective than interferon alfa-2b.
W pierwszym badaniu preparat ViraferonPeg był skuteczniejszy niż interferon alfa- 2b.
EnglishDo not use ViraferonPeg after the expiry date which is stated on the carton.
Nie stosować leku ViraferonPeg po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
EnglishPegIntron is a medicine containing the active substance peginterferon alfa-2b.
Preparat PegIntron jest lekiem, który zawiera substancję czynną peginterferon alfa- 2b.
EnglishIn the first study, PegIntron was more effective than interferon alfa-2b.
W pierwszym badaniu preparat PegIntron był skuteczniejszy niż interferon alfa- 2b.
EnglishPegIntron is not recommended for use in patients under the age of 18 years.
Nie zaleca się stosowania leku PegIntron u pacjentów poniżej 18 roku życia.
EnglishViraferonPeg is best used for this treatment in combination with ribavirin.
W tym wskazaniu ViraferonPeg najlepiej stosować w skojarzeniu z rybawiryną.
EnglishThe Committee recommended that PegIntron be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu PegIntron do obrotu.
EnglishHowever, the possibility of anaphylactic reaction related to PEG400 cannot be excluded.
Nie można jednak wykluczyć wystąpienia reakcji anafilaktycznej związanej z PEG 400.
EnglishViraferonPeg is a medicine containing the active substance peginterferon alfa-2b.
Preparat ViraferonPeg jest lekiem, który zawiera substancję czynną peginterferon alfa- 2b.
EnglishViraferonPeg Cmax and AUC measurements increase in a dose-related manner.
Wartości Cmax i AUC preparatu ViraferonPeg zwiększają się w sposób zależny od dawki.
EnglishIf you have psoriasis, it may become worse while you are using ViraferonPeg.
Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku