EN to peel away
volume_up
{czasownik}

1. "layer, paper, plastic"

volume_up
zerwać {czas. dk}
to peel away (też: to break, to tear off, to avulse, to pluck off)
volume_up
oderwać {czas. dk}
to peel away (też: to pick off, to strip, to rip off, to rip up)
volume_up
zrywać {czas. ndk}
volume_up
odrywać {czas. ndk}
They peel away from the surface like you'd peel away a piece of tape.
Odrywają je od powierzchni, tak jak my odrywalibyśmy kawałek taśmy.

2. "paint, plaster"

to peel away
to peel away

3. "skin"

to peel away
to peel away

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to peel away"

peel rzeczownik
to peel czasownik
away przymiotnik
away przysłówek
away wykrzyknik
Polish
away! wykrzyknik
Polish

Przykłady użycia - "to peel away" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey peel away from the surface like you'd peel away a piece of tape.
Odrywają je od powierzchni, tak jak my odrywalibyśmy kawałek taśmy.
EnglishThen peel away half of the clear protective covering (see picture).
Należy unikać dotykania powierzchni klejącej
EnglishAt the same time if you peel away the demographic dividend in India, there are actually two demographic curves.
Równocześnie jeśli dokonamy rozbioru dywidendy demograficznej w Indiach, to odkryjemy dwie krzywe demograficzne.