"peel" po polsku

EN

"peel" - polskie tłumaczenie

volume_up
peel {tylko l.p.}

EN peel
volume_up
{tylko liczba pojedyncza}

peel
peel
peel

Przykłady użycia - "peel" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.
W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
EnglishI could peel out a page of this palazzo to show you what's going on inside of it.
Mógłbym zedrzeć warstwę z tej kamienicy, aby pokazać Wam, co dzieje się pod spodem.
EnglishRemove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.
Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.
EnglishIf the peel tab closing the outer needle cap is damaged or loose, do not use it.
Jeśli zabezpieczenie zewnętrznej nasadki jest uszkodzone lub luźne, igła nie nadaje się do użytku.
EnglishPlanning when to take Bondenza with peel-off stickers for your personal calendar 1.
Jak zaplanować przyjmowanie leku Bondenza za pomocą zdzieranych nalepek w osobistym kalendarzu.
EnglishPeel back foil to reveal a single oral lyophilisate in the form of a round tablet.
Zerwać tylną ściankę foliową na opakowaniu pojedynczego, okrągłego liofilizatu w postaci tabletki.
EnglishPeel the blister pouch of the Needle-Pro device open half way.
Rozerwać w połowie torebkę, w której znajduje się blister z urządzeniem Needle- Pro.
EnglishUse the peel-off stickers below to mark the dates on your calendar.
Należy użyć nalepek, zamieszczonych poniżej, do zaznaczenia odpowiednich dat w kalendarzu.
EnglishThey peel away from the surface like you'd peel away a piece of tape.
Odrywają je od powierzchni, tak jak my odrywalibyśmy kawałek taśmy.
EnglishPeel the blister pouch of the Needle-Pro device open half way.
Rozerwać w połowie torebkę, w której znajduje się urządzenie Needle- Pro.
EnglishPeel back the lid from the clear plastic vial adapter package.
Zerwać pokrywkę z przezroczystego, plastikowego opakowania zawierającego nasadkę na fiolkę.
EnglishPeel back the lid from the clear plastic vial adapter package.
Z przezroczystego, plastikowego opakowania łącznika zedrzeć denko.
EnglishAn inner container (sterile) consisting of a polystyrene blister sealed with a peel lacquer-laminate
Wewnętrzne opakowanie (jałowe) składa się z polystyrenowego blistra ze szczelnym zamknięciem z
EnglishWhat I'm going to do is I'm going to peel off all the skin, muscles and bones, just to see a few internal organs.
Pozbawię ciało skóry, mięśni i kości, aby przyjrzeć się konkretnym organom.
EnglishFor single tablet removal, open the package and peel back the foil on the blister to expose the tablet.
Należy oderwać folię z blistra aby wyłonić pojedynczą tabletkę.
EnglishI mean, you always peel one layer off another; we think of them as pages, doing it a certain way.
To znaczy, zawsze przerzuciacie jedeną po drugiej -- myśląc o nich jak o kartkach, którymi w pewnym sensie są.
EnglishThen peel away half of the clear protective covering (see picture).
Należy unikać dotykania powierzchni klejącej
EnglishPeel open the safety needle (SafetyGlide) outer packaging.
Otworzyć opakowanie zewnętrzne igły (SafetyGlide).
EnglishBy the time you peel it off, you don't want the apple anymore.
Zanim je obierzesz, już ci się ich nie chce.
EnglishPeel back the outer layer: starting at the coloured corner, lift and peel over the pocket.
Usuwanie zewnętrznej warstwy blistra: rozpoczynając od końca oznaczonego kolorem unieść i oderwać zewnętrzną warstwę blistra.