"payable" po polsku

EN

"payable" - polskie tłumaczenie

EN

payable {przymiotnik}

volume_up
payable (też: mature, paid, stipendiary, fee-paying)
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
payable (też: solvent)

Synonimy (angielski) dla "payable":

payable

Przykłady użycia - "payable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou should compare the benefits payable in each country, paying special attention to:
Powinieneś porównać zasiłki wypłacane w każdym kraju i zwrócić szczególną uwagę na:
English1) on fees payable to the European Medicines Agency.
1) w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds.
EnglishAs a rule, duties are payable in the country of consumption, except with regard to goods transported within the European Union.
Z zasady podatki płaci się w kraju spożycia, z wyjątkiem towarów przewożonych wewnątrz Unii Europejskiej.
EnglishIf VAT on the second transaction had been charged in Denmark, the amount payable would have been 4000 euros (25% of 16 000 euros).
Gdyby podatek VAT od drugiej transakcji był pobierany w Danii, należność wyniosłaby 4000 euro (25% z 16 000 euro).
EnglishPayable immediately after the receipt of the goods.
EnglishThe total amount payable is…
EnglishAnd finally, I expect at this stage some formula has been arrived at for the apportionment of tax that is payable in the different Member States.
I na koniec, spodziewam się, że na tym etapie przewidziano jakiś wzór podziału podatków płaconych w poszczególnych państwach członkowskich.
EnglishSimilarly, it clearly sets out carriers' obligations in the event that services are delayed or cancelled, the time limits for delays and the amount payable in compensation.
W podobny sposób dokładnie określa ono obowiązki przewoźnika w przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu, limity czasu opóźnień oraz wysokość wypłacanych rekompensat.
EnglishHowever, as underlined by Mrs Bowles, there are too many loopholes in this Directive and it only covers savings income in the form of interest payable to individuals.
Jednakże jak podkreśliła pani poseł Bowles, w dyrektywie istnieje zbyt wiele luk prawnych i obejmuje ona tylko podatek od dochodów z oszczędności wypłacanych osobom indywidualnym.