"pay-day" po polsku

EN

"pay-day" - polskie tłumaczenie

EN pay-day
volume_up
{rzeczownik}

pay-day (też: payday)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "pay-day"

pay rzeczownik
to pay czasownik
day rzeczownik

Przykłady użycia - "pay-day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. - The creation of a European Equal Pay Day is something I support.
na piśmie. - Popieram ogłoszenie Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń.
EnglishAnd I said, "Well look, I'll pay you, you can be my teacher, and I'll come each day and pay you."
Odpowiedziałem "Ale zapłacę ci, zostań moim nauczycielem, codziennie będę przychodził i płacił".
EnglishUnfortunately, the report still contains a number of undesirable details, such as the proposal for an 'equal pay day'.
Niestety wciąż zawiera ono szereg niepożądanych elementów, takich jak proponowany dzień równości wynagrodzeń.
EnglishI hope that one day, the gender pay gap day will be on 1 January, which would mean that there would be equal pay at that moment.
Mam nadzieję, że pewnego dnia dzień równości wynagrodzeń wypadnie 1 stycznia, co oznaczać będzie, że od tego dnia wynagrodzenia będą równe.
EnglishOn pay day, on the day when roles are allocated at work, and on all days when it comes to caring for children and family, women are not equal.
W dniu wypłaty, podejmowania decyzji o podziale ról w miejscu pracy oraz we wszystkich dniach opieki nad dziećmi i rodziną kobiety nie są równe.
EnglishIn order to implement this principle throughout the Community, we need Europe's institutions to propose more than organising a European Equal Pay Day.
Aby wdrożyć tę zasadę w całej Wspólnocie, instytucje europejskie powinny zaproponować ustanowienie europejskiego dnia równości wynagrodzeń.
EnglishFurthermore, Commissioner Reding, all you have done is to designate 5 March as European Equal Pay Day, an announcement you made on Friday, 4 March.
Ponadto, Pani Komisarz Reding, wszystko, co Pani zrobiła, to ustanowienie 5 marca Europejskim Dniem Równiej Płacy, co ogłosiła pani w piątek, 4 marca.
EnglishIt is also being proposed to arrange a European Equal Pay Day to make the general public and employers aware of wage inequalities.
Ponadto proponuje się w nim zorganizowanie Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń w celu uświadomienia opinii publicznej i pracodawcom problemu nierówności płacowych.
EnglishAlso in this report we propose that the Community institutions and the Member States should declare 22 February as International Equal Pay Day.
W przedmiotowym sprawozdaniu proponujemy także, aby instytucje wspólnotowe i państwa członkowskie ogłosiły dzień 22 lutego Międzynarodowym Dniem Jednakowego Wynagrodzenia.
EnglishIt is the ruling in this Parliament that you have to vote over 50% of the time, and 50% of the roll-call votes, to ensure that you get a full day's pay.
W Parlamencie obowiązuje zasada, zgodnie z którą należy wziąć udział w ponad 50 % głosowań oraz w 50 % głosowań imiennych, aby otrzymać wynagrodzenie za cały dzień pracy.